Varstvo podatkov

Stand: März 2023

 

Splošno - informacije v skladu s členoma 13 + 14 DSGVO  

Qurasoft ceni vaš obisk naše spletne strani in vaše zanimanje za naše podjetje. Zaščito in varnost vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali, jemljemo resno in želimo, da se ob obisku našega spletnega mesta in uporabi naših ponudb počutite varno in udobno. 

Pomembno nam je, da veste, katere osebne podatke zbiramo, ko uporabljate naše ponudbe in storitve, in kako jih uporabljamo pozneje. 

 

Namen obdelave podatkov  

Soweit Qurasoft auf der Webseite personenbezogene Daten verarbeitet, erfolgt dies zu den in dieser Datenschutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken, insbesondere der Bereitstellung unseres Informationsangebots inklusive Newsletter, der Kontaktaufnahme mit Interessenten, und zum Download bereitgestellter Dateien.  

 

Odgovorna oseba in pooblaščena oseba za varstvo podatkov  

Za obdelavo vaših osebnih podatkov je odgovoren 

Qurasoft GmbH 
Univerzitetna cesta 3 
D-56070 Koblenz na Renu 

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0 
E-naslov: kontakt@qurasoft.de 

Našo zunanjo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko pokličete na: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-Mail: datenschutz@qurasoft.de

 

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 

Pravica do informacij 
Imate pravico, da od nas na zahtevo kadar koli prejmete informacije o osebnih podatkih, ki smo jih obdelali v zvezi z vami v skladu s členom 15 DSGVO. To lahko storite tako, da zahtevo pošljete po pošti ali elektronski pošti na zgoraj navedene naslove. 

 

Pravica do popravka netočnih podatkov 
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). Wenden Sie sich hierfür bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Pravica do izbrisa 
Imate pravico do takojšnjega izbrisa ("Pravica biti pozabljen) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen gegen Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Pravica do omejitve obdelave 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbeitung insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Pravica do prenosljivosti podatkov
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung ist hierfür, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Pravica do ugovora
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu
Če menite, da je naša obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami nezakonita, imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu, ki ga lahko kontaktirate na naslednji način: 

Državni pooblaščenec za varstvo podatkov in svobodo obveščanja v Porenju-Pfalzu 
Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
Zadnja bledica 34 
55116 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449 
E-Mail: poststelle(at)datenschutz.rlp.de 

 

Načrtovani prenos podatkov v tretje države

Prenos v tretje države trenutno ni načrtovan, sicer bodo vzpostavljene ustrezne pravne zahteve. Zlasti boste obveščeni o ustreznih prejemnikih ali kategorijah prejemnikov v skladu z zakonskimi zahtevami. 

 

Varnost

Qurasoft setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird überprüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

Aplikacije SaniQ

Nutzen Sie eine unserer SaniQ-App als Eigenmonitoring, werden die Funktionen grundsätzlich auf Ihrem Endgerät ausgeführt. Wenn wir Funktionen auf unseren Servern aufrufen (wenn Sie z.B. den Telemedizin-Modus aktivieren oder das Angebot des PDF-Export Gesundheitstagebuch nutzen) werden Ihre personenbezogenen Daten inhaltsverschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie die den Telemedizin-Modus eingeschaltet haben, werden Ihre Daten an Ihren jeweiligen telemedizinischen Unterstützenden weitergeleitet.  

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung unserer SaniQ-App. (Politika zasebnosti Aplikacija SaniQ / Politika zasebnosti SaniQ Practice).

 

Standardna obdobja za izbris podatkov

Zakonodajalec je določil različna obdobja in obveznosti hrambe. Po izteku teh obdobij se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo. Če to na podatke ne vpliva, bodo izbrisani ali anonimizirani, če prenehajo veljati nameni, navedeni v okviru te izjave o varstvu podatkov. Če ta izjava o varstvu podatkov ne vsebuje drugih, odstopajočih določb glede hrambe podatkov, bomo podatke, ki jih zberemo, hranili toliko časa, dokler bodo potrebni za zgoraj navedene namene, za katere so bili zbrani. 

 

Uporaba drugih podatkov in izbris podatkov

Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denjenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgeblichen Informationen. 

 

Aplikacije

Na našem spletnem mestu imate možnost, da se za razpisana delovna mesta prijavite prek spleta ali nam pošljete nezaželeno prijavo po elektronski pošti.

Ko se pri nas prijavite, obdelujemo podatke, ki jih prejmemo od vas v okviru postopka prijave, npr. s prijavnim pismom, življenjepisom, referencami, korespondenco, telefonskimi ali ustnimi podatki. Poleg vaših kontaktnih podatkov so za nas še posebej pomembni podatki o vaši izobrazbi, kvalifikacijah, delovnih izkušnjah in veščinah. Poleg tega obdelujemo podatke, ki nam jih posredujete prostovoljno (npr. kot del vašega življenjepisa ali kot priloge).

V našem podjetju imajo dostop do vaših podatkov samo osebe, ki sodelujejo v postopku izbire za razpisano delovno mesto.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam zunaj podjetja.

Podatke o vaši vlogi hranimo za čas trajanja pregleda vaše vloge. Če vaša vloga ni uspešna ali če jo umaknete, bodo vaši podatki o vlogi izbrisani po največ šestih mesecih, razen če ste se izrecno strinjali z daljšo hrambo. Če bo vaša prijava uspešna, bodo podatki, ki ste nam jih posredovali, nadalje obdelani v zvezi z vašo prihodnjo zaposlitvijo pri nas. Pravna podlaga je člen 6(1)(a), (b) in (f) DSGVO ter člen 26 BDSG.

Imate pravico do informacij v skladu s 15. členom GDPR, pravico do popravka v skladu s 16. členom GDPR, pravico do izbrisa v skladu s 17. členom GDPR, pravico do omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR, pravico do ugovora v skladu z 21. členom GDPR in pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom GDPR. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, ki je pristojen za vas.

Če nam ne posredujete zahtevanih osebnih podatkov, to za vas ne bo imelo nobenih negativnih posledic. Vendar pa nepopolne ali netočno izpolnjene prijave ne bodo obravnavane.

 

Posebne informacije o spletnem mestu

 

Priklic našega spletnega mesta

Ko vnesete osebne podatke, se ti vedno prenesejo v šifrirani obliki. 

Wir erfassen und speichern die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, den verwendeten Browsertyp, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffes sowie Meldungen über erfolgreiche und nicht erfolgreiche Zugriffe, um die von Ihnen abgerufenen Inhalte unserer Webseite an Ihren Computer zu übermitteln (z.B. Texte, Bilder sowie zum Download bereit gestellte Dateien, etc.) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Außerdem verarbeiten wir diese Daten zur Missbrauchserkennung und -verfolgung. Insoweit ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite sowie die darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen. 

Če vaše podatke obdelujemo za namene zagotavljanja funkcij našega spletnega mesta, kot je opisano zgoraj, ste pogodbeno zavezani, da nam te podatke posredujete. 

 

Zunanje gostovanje

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich insbesondere um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln. 

Gostitelj se uporablja za namen izpolnjevanja pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) DSGVO) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) DSGVO). Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le, če bo to potrebno za izpolnjevanje njegovih storitvenih obveznosti, in bo v zvezi s temi podatki upošteval naša navodila.  

Da bi zagotovili obdelavo v skladu z varstvom podatkov, smo z našim gostiteljem sklenili pogodbo o obdelavi naročil. 

 

Pišite na

Sofern Sie eine Frage an uns haben, können Sie eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und der Text Ihrer Anfrage sowie ggf. weitere freiwillige Angaben) von uns gespeichert. Bei weitergehenden Angaben handelt es sich um eine freiwillige Auskunft. Die Verarbeitung erfolgt zwecks Bearbeitung der Anfragen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b), f) DSGVO. Podatki, zbrani med vzpostavljanjem stika z vami, bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za obdelavo vaše poizvedbe. 

 

Newsletter

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Für die Abwicklung der Newsletter nutzen wir einen Newsletterdienstanbieter, die nachfolgend beschrieben werden.  

Wir nutzen die Dienste von Mailchimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z. B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den Servern von Mailchimp in den USA gespeichert. Wir haben die Erfolgsmessung bei Mailchimp deaktiviert, sodass Mailchimp ihr Verhalten beim Öffnen unserer Newsletter nicht auswerten wird. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Mailchimp übertragen werden, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ und 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen. 

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Mailchimp unter: 
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

Razkritje tretjim osebam

Včasih uporabljamo ponudnike storitev (s sedežem v Nemčiji), ki obdelujejo podatke v našem imenu (npr. za gostovanje/elektronsko trženje). V tukaj opisanih primerih se podatki posredujejo tem tretjim osebam, da se omogoči nadaljnja obdelava. Zunanje ponudnike storitev skrbno izberemo in jih redno preverjamo, da zagotovimo zaščito vaše zasebnosti. 

Die Service Provider sind weisungsgebundene Dienstleister / Auftragsverarbeiter und werden dementsprechend von uns u.a. verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich entsprechend unseren Weisungen sowie den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Insbesondere werden sie verpflichtet, Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln. Es ist Ihnen auch untersagt, die Daten für andere Zwecke als vereinbart zu nutzen. 

Prenos podatkov obdelovalcem poteka na podlagi člena 28(1) DSGVO. 

Prav tako vaših podatkov ne prodajamo tretjim osebam in jih ne tržimo na noben drug način. 

 

Odkrivanje in sledenje zlorabam  

Informationen zur Missbrauchserkennung und -verfolgung, insbesondere Ihre IP-Adresse, halten wir maximal 7 Tage vor. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenvorhaltung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite und der darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen sowie Cyber-Attacken u.ä. abwehren zu können. Anonyme Nutzungsinformationen verwenden wir gegebenenfalls zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseite.  

 

Cookies

Piškotek je preprosta majhna datoteka, ki se lahko pošlje s stranmi spletnega naslova in jo spletni brskalnik shrani v računalnik ali drugo napravo. Informacije, shranjene v njem, se lahko med naslednjimi obiski pošljejo na naše strežnike ali strežnike ustreznih tretjih oseb. 

Wir setzen auf unserer Webseite grundlegende/notwendige Cookies ein. Diese Cookies sind von grundlegender Bedeutung für die Funktion unserer Webseite, und können entsprechend nicht abgewählt werden. Dies ist zum Beispiel die Vergabe von anonymen Sessions-IDs zur Bündelung mehrerer Abfragen an einen Web-Server. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO). 

Technisch nicht erforderliche Cookies kommen nur zum Einsatz, wenn Sie darin einwilligen (Art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Sie haben hierbei jederzeit das Recht Ihre Einwilligung innerhalb des Cookie Banners zu widerrufen.

Funkcionalnost Piškotki

Ti piškotki nam pomagajo zapomniti si izbrane nastavitve ali podpirajo druge funkcije, ko brskate po našem spletnem mestu. Tako si lahko na primer zapomnimo vaše želene nastavitve za vaš naslednji obisk ali shranimo vaše prijavne podatke za določena področja našega spletnega mesta. 

Piškotki za učinkovitost/statistiko

Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate naše spletno mesto (npr. uporabljen spletni brskalnik, število obiskov, ogledane strani ali čas, porabljen na spletnem mestu). Ti piškotki ne shranjujejo nobenih informacij, ki bi omogočale osebno identifikacijo obiskovalca. Informacije, zbrane s pomočjo teh piškotkov, so združene in zato anonimne. 

Die Einwilligung oder Ablehnung von Cookies – auch für Webtracking – können Sie über den Consent-Banner verwalten, oder die Einstellungen Ihres Webbrowsers ändern. Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass die Annahme von Cookies prinzipiell verweigert wird oder Sie vorab informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. In diesem Falle kann aber die Funktionalität der Website beeinträchtigt sein (z.B. bei Bestellungen). Ihr Browser bietet auch eine Funktion an, Cookies zu löschen (z.B. über Browserdaten löschen). Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung bzw. in der Regel unter Einstellungen Ihres Internet-Browsers. 

 

Matomo (ehemals „PIWIK“) 

Das ist ein Open-Source-Tool zur Web-Analyse. Mit Matomo werden keine Daten an Server übermittelt, die außerhalb der Kontrolle von Qurasoft liegen (siehe Datenschutzerklärung). Matomo ist deaktiviert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Erst wenn Sie aktiv einwilligen, wird Ihr Nutzungsverhalten anonymisiert erfasst. Ihre IP-Adresse wird umgehend anonymisiert; damit bleiben Sie als Nutzer anonym. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet. 

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein. Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten  Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP Anonymisierung: 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Browser Plugin: 
Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Google Sitekit 

Wir haben in unsere Website das Plugin Google Site Kit des amerikanischen Unternehmens Google Inc. eingebunden. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle GoogleDienste verantwortlich. Mit Google Site Kit können wir schnell und einfach Statistiken, die aus diversen Google-Produkten wie Google Analytics stammen, direkt in unserem WordPress-Dashboard ansehen. Site Kit erleichtert uns daher den Abgleich zwischen den jeweiligen Google Tools.  

Wenn Sie im Cookie-Banner Trackingtools aktiv zugestimmt haben, werden durch Google-Produkte wie Google Analytics Cookies gesetzt und Daten von Ihnen, etwa über Ihr Userverhalten, an Google gesendet, dort gespeichert und verarbeitet. Darunter werden auch personenbezogen Daten wie Ihre IP-Adresse gespeichert. 

Der Einsatz von Google Site Kit setzt Ihre Einwilligung voraus, welche wir mit unserem Cookie Banner einholen haben.  

 

Google Tag Manager 

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann. 

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 

 

Vključitev vtičnikov družabnih omrežij

Unsere Webseite verwendet Buttons für die Verlinkung auf unsere Präsenzen in den sozialen Netzwerken.  Der Button ist mit dem Logo des jeweiligen sozialen Netzwerks gekennzeichnet. Es handelt sich aber nicht um Social Plugins, sondern schlichte um Buttons mit darauf hinterlegten Links. Die Buttons müssen von Ihnen per Klick gesondert aktiviert (geklickt) werden. Solange dies nicht geschieht, werden keine Daten an die sozialen Netzwerke übertragen. Erst wenn Sie die Buttons anklicken und damit Ihre Zustimmung zur Kommunikation mit den Servern des sozialen Netzwerks erklären, werden die Buttons aktiv und die Verbindung wird hergestellt. 

Z aktiviranjem gumba družbena omrežja med drugim prejmejo tudi informacije o tem, kdaj ste obiskali ustrezno stran našega spletnega mesta, in kdaj ste do nje prišli, ter na primer vaš naslov IP, podatke o uporabljenem brskalniku in jezikovnih nastavitvah. Ko kliknete na gumb, se vaš klik posreduje družbenemu omrežju in se uporabi v skladu z njegovimi smernicami za uporabo podatkov. 

Z aktiviranjem gumba nimamo nobenega vpliva na zbrane podatke in postopke obdelave podatkov ter nismo odgovorni za to obdelavo podatkov in v tem smislu nismo odgovorna oseba v smislu GDPR. Prav tako nismo seznanjeni s celotnim obsegom zbiranja podatkov, njegovo pravno podlago, nameni in obdobji shranjevanja. Zato tukaj navedene informacije niso nujno popolne. 

Prenos podatkov poteka ne glede na to, ali imate dejansko račun pri ponudniku ali ste vanj prijavljeni. Če ste prijavljeni pri ponudniku, so vaši podatki neposredno dodeljeni vašemu računu. Če je primerno, ponudniki za sledenje uporabljajo tudi piškotke na vašem računalniku. 

Po našem vedenju ponudnik te podatke hrani v profilih uporabe, ki jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali k povpraševanju usmerjenega oblikovanja svojega spletnega mesta. Takšna ocena se izvaja zlasti (tudi za neprijavljene uporabnike) za prikazovanje oglaševanja, ki temelji na potrebah, in za obveščanje drugih uporabnikov družabnega omrežja o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. Imate pravico, da nasprotujete ustvarjanju teh uporabniških profilov. Za uveljavljanje te pravice do ugovora se obrnite na zadevnega ponudnika. 

O namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani zadevnega družbenega omrežja, pa tudi o vaših pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitve za zaščito zasebnosti si oglejte informacije 

Če ne želite, da družbeno omrežje prejema podatke o vas, ne smete klikniti gumba. 

 

Posebne informacije o naši spletni prisotnosti v družabnih medijih

Qurasoft vzdržuje več spletnih prisotnosti v družbenih omrežjih in platformah, kot so Facebook, Instagram, Twitter in LinkedIn, da bi lahko komuniciral z aktivnimi uporabniki in jih obveščal o svojem portfelju storitev. Qurasoft v ta namen uporablja tehnične platforme in storitve, ki jih ponujajo operaterji. V družabnih omrežjih in na drugih zunanjih platformah se uporabljajo določbe o varstvu podatkov zadevnih upravljavcev, tudi če tam razširjamo informacije in ohranjamo prisotnost. 

Poudarjamo, da storitve tukaj ponujenih družabnih omrežij in platform ter njihove funkcije uporabljate na lastno odgovornost. To velja zlasti za uporabo interaktivnih funkcij (npr. komentiranje, deljenje, ocenjevanje itd.). Podatke o vas, zbrane v tem kontekstu, obdelujejo upravljavci platform in se lahko prenesejo v države zunaj Evropske unije. Katere podatke upravljavci prejmejo in kako jih uporabljajo, je na splošno opisano v ustreznih smernicah za varstvo podatkov. Na posameznih platformah boste našli tudi informacije o tem, kako stopiti v stik z upravljavci, in o možnostih nastavitve oglasov. 

 

In welcher Weise die Betreiber der sozialen Netzwerke die Daten aus dem Besuch der jeweiligen Seiten für eigene Zwecke verwenden, in welchem Umfang Aktivitäten auf den Seiten einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange diese Daten gespeichert werden und ob Daten aus einem Besuch der jeweiligen Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von den Betreibern nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.