Protecția datelor

Stand: März 2023

 

Generalități - Informații în conformitate cu art. 13 + 14 DSGVO  

Qurasoft apreciază vizita dvs. pe site-ul nostru și interesul dvs. pentru compania noastră. Luăm în serios protecția și securitatea datelor dumneavoastră personale care ne-au fost încredințate și dorim să vă simțiți în siguranță și confortabil atunci când vizitați site-ul nostru și utilizați ofertele noastre. 

Este important pentru noi să știți ce date cu caracter personal sunt colectate atunci când utilizați ofertele și serviciile noastre și cum le folosim ulterior. 

 

Scopul prelucrării datelor  

Soweit Qurasoft auf der Webseite personenbezogene Daten verarbeitet, erfolgt dies zu den in dieser Datenschutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken, insbesondere der Bereitstellung unseres Informationsangebots inklusive Newsletter, der Kontaktaufnahme mit Interessenten, und zum Download bereitgestellter Dateien.  

 

Persoana responsabilă și responsabil cu protecția datelor  

Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este 

Qurasoft GmbH 
Drumul Universității 3 
D-56070 Koblenz pe Rin D-56070 Koblenz pe Rin 

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0 
E-mail: kontakt@qurasoft.de 

Puteți contacta responsabilul nostru extern pentru protecția datelor la: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-Mail: datenschutz@qurasoft.de

 

Drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Dreptul la informare 
Aveți dreptul de a primi informații de la noi, în orice moment, la cerere, cu privire la datele cu caracter personal pe care le-am prelucrat în ceea ce vă privește, în conformitate cu art. 15 DSGVO. Pentru a face acest lucru, puteți trimite o cerere prin poștă sau prin e-mail la adresele indicate mai sus. 

 

Dreptul de rectificare a datelor inexacte 
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). Wenden Sie sich hierfür bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Dreptul la ștergere 
Aveți dreptul la ștergerea imediată ("Dreptul de a fi uitat) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen gegen Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Dreptul de a restricționa prelucrarea 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbeitung insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Dreptul la portabilitatea datelor
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung ist hierfür, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Dreptul de opoziție
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc de către noi este ilegală, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi, pe care o puteți contacta după cum urmează: 

Comisarul de stat pentru protecția datelor și libertatea de informare din Renania-Palatinat 
Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
Pale spate 34 
55116 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449 
E-Mail: poststelle(at)datenschutz.rlp.de 

 

Transferul de date planificat către țări terțe

În prezent, nu este planificat un transfer către țări terțe, în caz contrar urmând a fi create cerințele legale corespunzătoare. În special, veți fi informat cu privire la destinatarii respectivi sau la categoriile de destinatari în conformitate cu cerințele legale. 

 

Securitate

Qurasoft setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird überprüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

Aplicațiile SaniQ

Nutzen Sie eine unserer SaniQ-App als Eigenmonitoring, werden die Funktionen grundsätzlich auf Ihrem Endgerät ausgeführt. Wenn wir Funktionen auf unseren Servern aufrufen (wenn Sie z.B. den Telemedizin-Modus aktivieren oder das Angebot des PDF-Export Gesundheitstagebuch nutzen) werden Ihre personenbezogenen Daten inhaltsverschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie die den Telemedizin-Modus eingeschaltet haben, werden Ihre Daten an Ihren jeweiligen telemedizinischen Unterstützenden weitergeleitet.  

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung unserer SaniQ-App. (Politica de confidențialitate SaniQ App / Politica de confidențialitate SaniQ Practice).

 

Perioadele standard de ștergere a datelor

Legiuitorul a adoptat o varietate de perioade de păstrare și obligații. După expirarea acestor perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit. În cazul în care datele nu sunt afectate de acest lucru, acestea vor fi șterse sau anonimizate în cazul în care scopurile declarate în cadrul domeniului de aplicare al prezentei declarații de protecție a datelor încetează să se mai aplice. Cu excepția cazului în care această politică de confidențialitate conține alte prevederi divergente privind stocarea datelor, datele colectate de noi vor fi stocate de noi atât timp cât sunt necesare pentru scopurile menționate mai sus pentru care au fost colectate. 

 

Utilizarea și ștergerea altor date

Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denjenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgeblichen Informationen. 

 

Aplicații

Pe site-ul nostru web aveți posibilitatea de a candida online pentru posturile anunțate sau de a ne trimite o candidatură nesolicitată prin e-mail.

Atunci când vă adresați nouă, prelucrăm informațiile pe care le primim de la dumneavoastră ca parte a procesului de aplicare, de exemplu, prin scrisoarea dumneavoastră de aplicare, CV-ul, referințele, corespondența, detaliile telefonice sau verbale. În plus față de datele dumneavoastră de contact, informațiile despre educația, calificările, experiența profesională și competențele dumneavoastră sunt deosebit de relevante pentru noi. În plus, prelucrăm datele pe care ni le furnizați în mod voluntar (de exemplu, ca parte a CV-ului dvs. sau ca anexe).

În cadrul companiei noastre, doar persoanele implicate în procesul de selecție pentru postul anunțat vor avea acces la datele dumneavoastră.

Datele dvs. personale nu vor fi transferate către terțe părți din afara companiei.

Stocăm datele privind cererea dvs. pe durata examinării acesteia. În cazul în care candidatura dvs. nu este acceptată sau dacă vă retrageți candidatura, datele dvs. de candidatură vor fi șterse după maximum 6 luni, cu excepția cazului în care v-ați dat acordul expres pentru o stocare mai lungă. În cazul în care candidatura dvs. este acceptată, datele pe care ni le-ați furnizat vor fi prelucrate în continuare în legătură cu viitoarea dvs. angajare la noi. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 a, b și f DSGVO, precum și § 26 BDSG.

Aveți dreptul la informare în conformitate cu articolul 15 din RGPD, dreptul la rectificare în conformitate cu articolul 16 din RGPD, dreptul la ștergere în conformitate cu articolul 17 din RGPD, dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 din RGPD, dreptul la opoziție în conformitate cu articolul 21 din RGPD și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 din RGPD. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru dvs.

Dacă nu ne furnizați datele cu caracter personal solicitate, acest lucru nu va avea nicio consecință negativă pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, cererile incomplete sau completate inexact nu vor fi luate în considerare.

 

Informații specifice despre site-ul web

 

Apelarea site-ului nostru

Atunci când sunt introduse date cu caracter personal, acestea sunt întotdeauna transmise în formă criptată. 

Wir erfassen und speichern die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, den verwendeten Browsertyp, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffes sowie Meldungen über erfolgreiche und nicht erfolgreiche Zugriffe, um die von Ihnen abgerufenen Inhalte unserer Webseite an Ihren Computer zu übermitteln (z.B. Texte, Bilder sowie zum Download bereit gestellte Dateien, etc.) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Außerdem verarbeiten wir diese Daten zur Missbrauchserkennung und -verfolgung. Insoweit ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite sowie die darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen. 

În măsura în care prelucrăm datele dvs. în scopul furnizării funcțiilor site-ului nostru web, așa cum este descris mai sus, sunteți obligat prin contract să ne furnizați aceste date. 

 

Găzduire externă

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich insbesondere um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln. 

Hosterul este utilizat în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO) și în interesul unei furnizări sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online de către un furnizor profesionist (art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO). Hosterul nostru va prelucra datele dvs. numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale de serviciu și va urma instrucțiunile noastre cu privire la aceste date.  

Pentru a asigura o prelucrare conformă cu protecția datelor, am încheiat un acord de prelucrare a comenzilor cu hosterul nostru. 

 

Contactați

Sofern Sie eine Frage an uns haben, können Sie eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und der Text Ihrer Anfrage sowie ggf. weitere freiwillige Angaben) von uns gespeichert. Bei weitergehenden Angaben handelt es sich um eine freiwillige Auskunft. Die Verarbeitung erfolgt zwecks Bearbeitung der Anfragen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b), f) DSGVO. Datele colectate în cursul contactării dvs. vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru procesarea cererii dvs. de informații. 

 

Newsletter

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Für die Abwicklung der Newsletter nutzen wir einen Newsletterdienstanbieter, die nachfolgend beschrieben werden.  

Wir nutzen die Dienste von Mailchimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z. B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den Servern von Mailchimp in den USA gespeichert. Wir haben die Erfolgsmessung bei Mailchimp deaktiviert, sodass Mailchimp ihr Verhalten beim Öffnen unserer Newsletter nicht auswerten wird. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Mailchimp übertragen werden, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ und 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen. 

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Mailchimp unter: 
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

Dezvăluirea către terți

Uneori folosim furnizori de servicii (cu sediul în Germania) care prelucrează datele în numele nostru (de exemplu, pentru găzduire/email marketing). În cazurile descrise aici, informațiile sunt transmise acestor terțe părți pentru a permite prelucrarea ulterioară. Furnizorii externi de servicii sunt selectați cu atenție și revizuiți în mod regulat de către noi pentru a ne asigura că intimitatea dvs. este protejată. 

Die Service Provider sind weisungsgebundene Dienstleister / Auftragsverarbeiter und werden dementsprechend von uns u.a. verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich entsprechend unseren Weisungen sowie den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Insbesondere werden sie verpflichtet, Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln. Es ist Ihnen auch untersagt, die Daten für andere Zwecke als vereinbart zu nutzen. 

Transferul de date către persoanele împuternicite are loc în temeiul art. 28 (1) DSGVO. 

De asemenea, nu vindem datele dvs. unor terțe părți și nici nu le comercializăm în vreun alt mod. 

 

Detectarea și urmărirea abuzurilor  

Informationen zur Missbrauchserkennung und -verfolgung, insbesondere Ihre IP-Adresse, halten wir maximal 7 Tage vor. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenvorhaltung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite und der darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen sowie Cyber-Attacken u.ä. abwehren zu können. Anonyme Nutzungsinformationen verwenden wir gegebenenfalls zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseite.  

 

Cookies

Un cookie este un fișier simplu și mic care poate fi trimis împreună cu paginile unei adrese de internet și stocat de către browserul web pe PC sau pe un alt dispozitiv. Informațiile stocate în acesta pot fi trimise către serverele noastre sau ale unor terțe părți relevante în timpul vizitelor ulterioare. 

Wir setzen auf unserer Webseite grundlegende/notwendige Cookies ein. Diese Cookies sind von grundlegender Bedeutung für die Funktion unserer Webseite, und können entsprechend nicht abgewählt werden. Dies ist zum Beispiel die Vergabe von anonymen Sessions-IDs zur Bündelung mehrerer Abfragen an einen Web-Server. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO). 

Technisch nicht erforderliche Cookies kommen nur zum Einsatz, wenn Sie darin einwilligen (Art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Sie haben hierbei jederzeit das Recht Ihre Einwilligung innerhalb des Cookie Banners zu widerrufen.

Cookie-uri de funcționalitate

Aceste module cookie ne ajută să ne amintim setările pe care le-ați ales sau să susținem alte funcții atunci când navigați pe site-ul nostru. De exemplu, putem reține setările dvs. preferate pentru următoarea vizită sau vă putem salva detaliile de conectare pentru anumite zone ale site-ului nostru. 

Cookie-uri de performanță/statistică

Aceste module cookie colectează informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web (de exemplu, browserul de internet utilizat, numărul de vizite, paginile vizualizate sau timpul petrecut pe site). Aceste module cookie nu stochează nicio informație care să permită identificarea personală a vizitatorului. Informațiile colectate cu ajutorul acestor module cookie sunt agregate și, prin urmare, anonime. 

Die Einwilligung oder Ablehnung von Cookies – auch für Webtracking – können Sie über den Consent-Banner verwalten, oder die Einstellungen Ihres Webbrowsers ändern. Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass die Annahme von Cookies prinzipiell verweigert wird oder Sie vorab informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. In diesem Falle kann aber die Funktionalität der Website beeinträchtigt sein (z.B. bei Bestellungen). Ihr Browser bietet auch eine Funktion an, Cookies zu löschen (z.B. über Browserdaten löschen). Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung bzw. in der Regel unter Einstellungen Ihres Internet-Browsers. 

 

Matomo (ehemals „PIWIK“) 

Das ist ein Open-Source-Tool zur Web-Analyse. Mit Matomo werden keine Daten an Server übermittelt, die außerhalb der Kontrolle von Qurasoft liegen (siehe Datenschutzerklärung). Matomo ist deaktiviert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Erst wenn Sie aktiv einwilligen, wird Ihr Nutzungsverhalten anonymisiert erfasst. Ihre IP-Adresse wird umgehend anonymisiert; damit bleiben Sie als Nutzer anonym. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet. 

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein. Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten  Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP Anonymisierung: 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Browser Plugin: 
Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Google Sitekit 

Wir haben in unsere Website das Plugin Google Site Kit des amerikanischen Unternehmens Google Inc. eingebunden. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle GoogleDienste verantwortlich. Mit Google Site Kit können wir schnell und einfach Statistiken, die aus diversen Google-Produkten wie Google Analytics stammen, direkt in unserem WordPress-Dashboard ansehen. Site Kit erleichtert uns daher den Abgleich zwischen den jeweiligen Google Tools.  

Wenn Sie im Cookie-Banner Trackingtools aktiv zugestimmt haben, werden durch Google-Produkte wie Google Analytics Cookies gesetzt und Daten von Ihnen, etwa über Ihr Userverhalten, an Google gesendet, dort gespeichert und verarbeitet. Darunter werden auch personenbezogen Daten wie Ihre IP-Adresse gespeichert. 

Der Einsatz von Google Site Kit setzt Ihre Einwilligung voraus, welche wir mit unserem Cookie Banner einholen haben.  

 

Google Tag Manager 

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann. 

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 

 

Integrarea de plug-in-uri pentru rețele sociale

Unsere Webseite verwendet Buttons für die Verlinkung auf unsere Präsenzen in den sozialen Netzwerken.  Der Button ist mit dem Logo des jeweiligen sozialen Netzwerks gekennzeichnet. Es handelt sich aber nicht um Social Plugins, sondern schlichte um Buttons mit darauf hinterlegten Links. Die Buttons müssen von Ihnen per Klick gesondert aktiviert (geklickt) werden. Solange dies nicht geschieht, werden keine Daten an die sozialen Netzwerke übertragen. Erst wenn Sie die Buttons anklicken und damit Ihre Zustimmung zur Kommunikation mit den Servern des sozialen Netzwerks erklären, werden die Buttons aktiv und die Verbindung wird hergestellt. 

Prin activarea butonului, rețelele de socializare primesc, printre altele, și informația că și când ați accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru web, precum și, de exemplu, adresa dumneavoastră IP, detalii despre browserul utilizat și setările de limbă. Atunci când faceți clic pe buton, clicul dvs. este transmis rețelei sociale și utilizat în conformitate cu orientările acesteia privind utilizarea datelor. 

La activarea butonului, nu avem nicio influență asupra datelor colectate și a operațiunilor de prelucrare a datelor și nu suntem responsabili pentru această prelucrare a datelor și, în acest sens, nu suntem partea responsabilă în sensul GDPR. De asemenea, nu cunoaștem întreaga sferă de colectare a datelor, temeiul juridic al acesteia, scopurile și perioadele de stocare. Prin urmare, informațiile furnizate aici nu sunt neapărat complete. 

Transmiterea datelor are loc indiferent dacă aveți un cont la furnizor sau dacă sunteți conectat la acesta. Dacă sunteți conectat la furnizor, datele dumneavoastră sunt atribuite direct contului dumneavoastră. Dacă este cazul, furnizorii folosesc, de asemenea, cookie-uri pe computerul dumneavoastră pentru a vă urmări. 

Din câte știm, furnizorul stochează aceste date în profiluri de utilizare, pe care le utilizează în scopuri publicitare, de cercetare de piață și/sau de proiectare a site-ului său web orientată spre cerere. O astfel de evaluare este efectuată în special (și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) pentru afișarea de publicitate bazată pe nevoi și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale cu privire la activitățile dvs. pe site-ul nostru. Aveți dreptul de a vă opune creării acestor profiluri de utilizator. Pentru a vă exercita acest drept de opoziție, vă rugăm să contactați furnizorul respectiv. 

În ceea ce privește scopul și domeniul de aplicare al colectării de date, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către rețeaua socială respectivă, precum și drepturile dumneavoastră în acest sens și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați informațiile 

Dacă nu doriți ca rețeaua de socializare să primească date despre dumneavoastră, nu trebuie să faceți clic pe buton. 

 

Informații specifice privind prezența noastră online în social media

Qurasoft menține mai multe prezențe online în cadrul rețelelor și platformelor de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter și LinkedIn, pentru a avea posibilitatea de a comunica cu utilizatorii activi de acolo și pentru a-i informa despre portofoliul nostru de servicii. În acest scop, Qurasoft utilizează platformele și serviciile tehnice oferite de operatori. În rețelele de socializare și pe alte platforme externe, se aplică dispozițiile proprii ale operatorilor respectivi privind protecția datelor, chiar dacă noi diseminăm informații și menținem prezențe acolo. 

Dorim să subliniem faptul că utilizați serviciile rețelelor și platformelor sociale oferite aici, precum și funcțiile acestora pe propria răspundere. Acest lucru este valabil în special pentru utilizarea funcțiilor interactive (de exemplu, comentarea, partajarea, evaluarea etc.). Datele colectate despre dvs. în acest context sunt prelucrate de către operatorii platformelor și pot fi transferate în țări din afara Uniunii Europene. Ce informații primesc operatorii și cum sunt utilizate acestea sunt descrise în termeni generali în orientările respective privind protecția datelor. Pe fiecare platformă în parte, veți găsi, de asemenea, informații privind modul de contactare a operatorilor și opțiunile de setare pentru reclame. 

 

In welcher Weise die Betreiber der sozialen Netzwerke die Daten aus dem Besuch der jeweiligen Seiten für eigene Zwecke verwenden, in welchem Umfang Aktivitäten auf den Seiten einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange diese Daten gespeichert werden und ob Daten aus einem Besuch der jeweiligen Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von den Betreibern nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.