Duomenų apsauga

Stand: März 2023

 

Bendrosios nuostatos - Informacija pagal DSGVO 13 + 14 straipsnius  

"Qurasoft" džiaugiasi, kad apsilankėte mūsų svetainėje ir susidomėjote mūsų įmone. Rimtai vertiname mums patikėtų jūsų asmens duomenų apsaugą ir saugumą ir norime, kad lankydamiesi mūsų svetainėje ir naudodamiesi mūsų pasiūlymais jaustumėtės saugiai ir patogiai. 

Mums svarbu, kad žinotumėte, kokie asmens duomenys renkami, kai naudojatės mūsų pasiūlymais ir paslaugomis, ir kaip mes juos naudojame vėliau. 

 

Duomenų tvarkymo tikslas  

Soweit Qurasoft auf der Webseite personenbezogene Daten verarbeitet, erfolgt dies zu den in dieser Datenschutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken, insbesondere der Bereitstellung unseres Informationsangebots inklusive Newsletter, der Kontaktaufnahme mit Interessenten, und zum Download bereitgestellter Dateien.  

 

Atsakingas asmuo ir duomenų apsaugos pareigūnas  

Už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsako 

Qurasoft GmbH 
Universiteto kelias 3 
D-56070 Koblencas prie Reino 

Telefonas: (+49) 261 - 134 986 0 
El. paštas: kontakt@qurasoft.de 

Su mūsų išorės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu: 

"TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-Mail: datenschutz@qurasoft.de

 

Teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

 

Teisė į informaciją 
Turite teisę bet kuriuo metu gauti iš mūsų informaciją apie jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome pagal DSGVO 15 straipsnį. Norėdami tai padaryti, galite siųsti prašymą paštu arba el. paštu pirmiau nurodytais adresais. 

 

Teisė ištaisyti netikslius duomenis 
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). Wenden Sie sich hierfür bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Teisė į ištrynimą 
Turite teisę į skubų ištrynimą ("Teisė būti pamirštam) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen gegen Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Teisė apriboti duomenų tvarkymą 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbeitung insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Teisė į duomenų perkeliamumą
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung ist hierfür, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Teisė prieštarauti
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Jei manote, kad mūsų atliekamas jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, turite teisę pateikti skundą už mus atsakingai priežiūros institucijai, į kurią galite kreiptis taip: 

Reino krašto-Pfalco federalinės žemės duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras 
Prof. Dr. Dieteris Kugelmannas 
Galinis blyškus 34 
55116 Maincas 
Telefonas: +49 (0) 6131 208-2449 
E-Mail: poststelle(at)datenschutz.rlp.de 

 

Planuojamas duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Šiuo metu perkėlimas į trečiąsias šalis neplanuojamas, nes priešingu atveju bus nustatyti atitinkami teisiniai reikalavimai. Visų pirma būsite informuoti apie atitinkamus gavėjus arba gavėjų kategorijas pagal teisinius reikalavimus. 

 

Apsauga

Qurasoft setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird überprüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

"SaniQ" programos

Nutzen Sie eine unserer SaniQ-App als Eigenmonitoring, werden die Funktionen grundsätzlich auf Ihrem Endgerät ausgeführt. Wenn wir Funktionen auf unseren Servern aufrufen (wenn Sie z.B. den Telemedizin-Modus aktivieren oder das Angebot des PDF-Export Gesundheitstagebuch nutzen) werden Ihre personenbezogenen Daten inhaltsverschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie die den Telemedizin-Modus eingeschaltet haben, werden Ihre Daten an Ihren jeweiligen telemedizinischen Unterstützenden weitergeleitet.  

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung unserer SaniQ-App. (Privatumo politika SaniQ App / Privatumo politika "SaniQ Practice).

 

Standartiniai duomenų ištrynimo laikotarpiai

Įstatymų leidėjas nustatė įvairius saugojimo laikotarpius ir įpareigojimus. Pasibaigus šiems laikotarpiams, atitinkami duomenys paprastai ištrinami. Jei tai neturi įtakos duomenims, jie bus ištrinti arba nuasmeninti, jei nustos galioti šioje duomenų apsaugos deklaracijoje nurodyti tikslai. Jei šioje privatumo politikoje nėra kitų, nuo jos nukrypstančių nuostatų dėl duomenų saugojimo, mūsų surinktus duomenis saugosime tol, kol jie bus reikalingi minėtiems tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti. 

 

Kitų duomenų naudojimas ir duomenų ištrynimas

Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denjenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgeblichen Informationen. 

 

Paraiškos

Mūsų interneto svetainėje galite teikti paraiškas internetu į skelbiamas darbo vietas arba atsiųsti mums neprašytą paraišką el. paštu.

Kai kreipiatės į mus, mes tvarkome informaciją, kurią gauname iš jūsų kaip paraiškos teikimo proceso dalį, pvz., iš jūsų motyvacinio laiško, gyvenimo aprašymo, rekomendacijų, susirašinėjimo, telefono ar žodinės informacijos. Be jūsų kontaktinių duomenų, mums ypač svarbi informacija apie jūsų išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo patirtį ir įgūdžius. Be to, tvarkome duomenis, kuriuos mums pateikiate savanoriškai (pvz., kaip savo gyvenimo aprašymo dalį arba priedus).

Mūsų įmonėje prie jūsų duomenų prieigą turės tik tie asmenys, kurie dalyvauja atrankos į skelbiamą darbo vietą procese.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami jokioms trečiosioms šalims už bendrovės ribų.

Jūsų paraiškos duomenis saugome jūsų paraiškos nagrinėjimo laikotarpiu. Jei jūsų paraiška netenkinama arba jei atsiimate paraišką, jūsų paraiškos duomenys bus ištrinti praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams, nebent aiškiai sutikote, kad duomenys būtų saugomi ilgiau. Jei jūsų paraiška bus patenkinta, jūsų pateikti duomenys bus toliau tvarkomi siekiant ateityje jus įdarbinti pas mus. Teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a, b ir f punktai, taip pat BDSG 26 straipsnis.

Turite teisę į informaciją pagal BDAR 15 straipsnį, teisę į ištaisymą pagal BDAR 16 straipsnį, teisę į ištrynimą pagal BDAR 17 straipsnį, teisę į duomenų tvarkymo apribojimą pagal BDAR 18 straipsnį, teisę prieštarauti pagal BDAR 21 straipsnį ir teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį. Be to, turite teisę pateikti skundą už jus atsakingai priežiūros institucijai.

Jei nepateiksite mums reikiamų asmens duomenų, tai neturės jums jokių neigiamų pasekmių. Tačiau neišsamios arba netiksliai užpildytos paraiškos nebus svarstomos.

 

Konkreti informacija apie svetainę

 

Skambutis į mūsų svetainę

Kai įvedami asmens duomenys, jie visada perduodami užšifruoti. 

Wir erfassen und speichern die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, den verwendeten Browsertyp, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffes sowie Meldungen über erfolgreiche und nicht erfolgreiche Zugriffe, um die von Ihnen abgerufenen Inhalte unserer Webseite an Ihren Computer zu übermitteln (z.B. Texte, Bilder sowie zum Download bereit gestellte Dateien, etc.) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Außerdem verarbeiten wir diese Daten zur Missbrauchserkennung und -verfolgung. Insoweit ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite sowie die darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen. 

Jei jūsų duomenis tvarkome siekdami užtikrinti mūsų svetainės funkcijas, kaip aprašyta pirmiau, jūs esate sutartimi įpareigoti pateikti mums šiuos duomenis. 

 

Išorinė priegloba

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich insbesondere um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln. 

Hostingas naudojamas sutarties su mūsų potencialiais ir esamais klientais vykdymo tikslais (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir siekiant, kad profesionalus paslaugų teikėjas saugiai, greitai ir veiksmingai teiktų mūsų internetinį pasiūlymą (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų prieglobos tarnyba tvarkys jūsų duomenis tik tiek, kiek tai būtina jos paslaugų teikimo įsipareigojimams vykdyti, ir laikysis mūsų nurodymų dėl šių duomenų.  

Siekdami užtikrinti duomenų apsaugą atitinkantį tvarkymą, su savo talpykla sudarėme užsakymų tvarkymo sutartį. 

 

Susisiekite su

Sofern Sie eine Frage an uns haben, können Sie eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und der Text Ihrer Anfrage sowie ggf. weitere freiwillige Angaben) von uns gespeichert. Bei weitergehenden Angaben handelt es sich um eine freiwillige Auskunft. Die Verarbeitung erfolgt zwecks Bearbeitung der Anfragen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b), f) DSGVO. Susisiekimo su jumis metu surinkti duomenys bus ištrinti, kai tik jų nebereikės jūsų užklausai apdoroti. 

 

Newsletter

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Für die Abwicklung der Newsletter nutzen wir einen Newsletterdienstanbieter, die nachfolgend beschrieben werden.  

Wir nutzen die Dienste von Mailchimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z. B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den Servern von Mailchimp in den USA gespeichert. Wir haben die Erfolgsmessung bei Mailchimp deaktiviert, sodass Mailchimp ihr Verhalten beim Öffnen unserer Newsletter nicht auswerten wird. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Mailchimp übertragen werden, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ und 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen. 

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Mailchimp unter: 
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Kartais naudojamės paslaugų teikėjų (įsikūrusių Vokietijoje) paslaugomis, kurie tvarko duomenis mūsų vardu (pvz., prieglobos ir el. pašto rinkodaros tikslais). Čia aprašytais atvejais informacija perduodama šioms trečiosioms šalims, kad būtų galima ją toliau tvarkyti. Išorės paslaugų teikėjus kruopščiai atrenkame ir reguliariai tikriname, kad užtikrintume jūsų privatumo apsaugą. 

Die Service Provider sind weisungsgebundene Dienstleister / Auftragsverarbeiter und werden dementsprechend von uns u.a. verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich entsprechend unseren Weisungen sowie den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Insbesondere werden sie verpflichtet, Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln. Es ist Ihnen auch untersagt, die Daten für andere Zwecke als vereinbart zu nutzen. 

Duomenys duomenų tvarkytojams perduodami remiantis DSGVO 28 straipsnio 1 dalimi. 

Taip pat neparduodame jūsų duomenų trečiosioms šalims ir jokiais kitais būdais jų neparduodame. 

 

Piktnaudžiavimo aptikimas ir stebėjimas  

Informationen zur Missbrauchserkennung und -verfolgung, insbesondere Ihre IP-Adresse, halten wir maximal 7 Tage vor. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenvorhaltung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite und der darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen sowie Cyber-Attacken u.ä. abwehren zu können. Anonyme Nutzungsinformationen verwenden wir gegebenenfalls zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseite.  

 

Cookies

Slapukas yra paprastas mažas failas, kuris gali būti siunčiamas kartu su interneto adreso puslapiais ir kurį interneto naršyklė išsaugo kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Jame išsaugota informacija gali būti siunčiama į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnių apsilankymų metu. 

Wir setzen auf unserer Webseite grundlegende/notwendige Cookies ein. Diese Cookies sind von grundlegender Bedeutung für die Funktion unserer Webseite, und können entsprechend nicht abgewählt werden. Dies ist zum Beispiel die Vergabe von anonymen Sessions-IDs zur Bündelung mehrerer Abfragen an einen Web-Server. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO). 

Technisch nicht erforderliche Cookies kommen nur zum Einsatz, wenn Sie darin einwilligen (Art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Sie haben hierbei jederzeit das Recht Ihre Einwilligung innerhalb des Cookie Banners zu widerrufen.

Funkciniai slapukai

Šie slapukai padeda mums įsiminti jūsų pasirinktus nustatymus arba palaiko kitas funkcijas, kai naršote mūsų svetainėje. Pavyzdžiui, galime įsiminti jūsų pageidaujamus nustatymus kitam apsilankymui arba išsaugoti jūsų prisijungimo prie tam tikrų mūsų svetainės sričių duomenis. 

Veiklos ir statistikos slapukai

Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų svetaine (pvz., naudojamą interneto naršyklę, apsilankymų skaičių, peržiūrėtus puslapius ar svetainėje praleistą laiką). Šiuose slapukuose nesaugoma jokia informacija, pagal kurią būtų galima identifikuoti lankytoją. Šių slapukų pagalba surinkta informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. 

Die Einwilligung oder Ablehnung von Cookies – auch für Webtracking – können Sie über den Consent-Banner verwalten, oder die Einstellungen Ihres Webbrowsers ändern. Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass die Annahme von Cookies prinzipiell verweigert wird oder Sie vorab informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. In diesem Falle kann aber die Funktionalität der Website beeinträchtigt sein (z.B. bei Bestellungen). Ihr Browser bietet auch eine Funktion an, Cookies zu löschen (z.B. über Browserdaten löschen). Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung bzw. in der Regel unter Einstellungen Ihres Internet-Browsers. 

 

Matomo (ehemals „PIWIK“) 

Das ist ein Open-Source-Tool zur Web-Analyse. Mit Matomo werden keine Daten an Server übermittelt, die außerhalb der Kontrolle von Qurasoft liegen (siehe Datenschutzerklärung). Matomo ist deaktiviert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Erst wenn Sie aktiv einwilligen, wird Ihr Nutzungsverhalten anonymisiert erfasst. Ihre IP-Adresse wird umgehend anonymisiert; damit bleiben Sie als Nutzer anonym. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 

"Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet. 

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein. Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten  Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP Anonymisierung: 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Browser Plugin: 
Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Google Sitekit 

Wir haben in unsere Website das Plugin Google Site Kit des amerikanischen Unternehmens Google Inc. eingebunden. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle GoogleDienste verantwortlich. Mit Google Site Kit können wir schnell und einfach Statistiken, die aus diversen Google-Produkten wie Google Analytics stammen, direkt in unserem WordPress-Dashboard ansehen. Site Kit erleichtert uns daher den Abgleich zwischen den jeweiligen Google Tools.  

Wenn Sie im Cookie-Banner Trackingtools aktiv zugestimmt haben, werden durch Google-Produkte wie Google Analytics Cookies gesetzt und Daten von Ihnen, etwa über Ihr Userverhalten, an Google gesendet, dort gespeichert und verarbeitet. Darunter werden auch personenbezogen Daten wie Ihre IP-Adresse gespeichert. 

Der Einsatz von Google Site Kit setzt Ihre Einwilligung voraus, welche wir mit unserem Cookie Banner einholen haben.  

 

Google Tag Manager 

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann. 

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 

 

Socialinių tinklų papildinių integravimas

Unsere Webseite verwendet Buttons für die Verlinkung auf unsere Präsenzen in den sozialen Netzwerken.  Der Button ist mit dem Logo des jeweiligen sozialen Netzwerks gekennzeichnet. Es handelt sich aber nicht um Social Plugins, sondern schlichte um Buttons mit darauf hinterlegten Links. Die Buttons müssen von Ihnen per Klick gesondert aktiviert (geklickt) werden. Solange dies nicht geschieht, werden keine Daten an die sozialen Netzwerke übertragen. Erst wenn Sie die Buttons anklicken und damit Ihre Zustimmung zur Kommunikation mit den Servern des sozialen Netzwerks erklären, werden die Buttons aktiv und die Verbindung wird hergestellt. 

Aktyvavus mygtuką, socialiniai tinklai, be kita ko, taip pat gauna informaciją, kad ir kada apsilankėte atitinkamame mūsų svetainės puslapyje, taip pat, pavyzdžiui, jūsų IP adresą, informaciją apie naudojamą naršyklę ir kalbos nustatymus. Kai paspaudžiate mygtuką, jūsų paspaudimas perduodamas socialiniam tinklui ir naudojamas pagal jo duomenų naudojimo gaires. 

Aktyvavus mygtuką, mes neturime jokios įtakos surinktiems duomenims ir duomenų tvarkymo operacijoms, nesame atsakingi už duomenų tvarkymą ir šiuo atžvilgiu nesame atsakinga šalis BDAR prasme. Mes taip pat nežinome visos duomenų rinkimo apimties, teisinio pagrindo, tikslų ir saugojimo laikotarpių. Todėl čia pateikta informacija nebūtinai yra išsami. 

Duomenys perduodami neatsižvelgiant į tai, ar iš tikrųjų turite paslaugų teikėjo paskyrą, ar esate prie jos prisijungę. Jei esate prisijungę prie paslaugų teikėjo, jūsų duomenys tiesiogiai priskiriami jūsų paskyrai. Jei taikoma, teikėjai taip pat naudoja slapukus jūsų kompiuteryje, kad galėtų jus sekti. 

Mūsų žiniomis, paslaugų teikėjas šiuos duomenis saugo naudojimo profiliuose, kuriuos naudoja reklamos, rinkos tyrimų ir (arba) į paklausą orientuoto svetainės dizaino tikslais. Toks vertinimas visų pirma atliekamas (taip pat ir neprisijungusiems naudotojams) siekiant rodyti poreikiais pagrįstą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiklą mūsų svetainėje. Turite teisę nesutikti su šių naudotojų profilių kūrimu. Norėdami pasinaudoti šia prieštaravimo teise, kreipkitės į atitinkamą paslaugų teikėją. 

Apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą atitinkamame socialiniame tinkle, taip pat apie jūsų teises šiuo atžvilgiu ir privatumo apsaugos galimybes žr. 

Jei nenorite, kad socialinis tinklas gautų duomenis apie jus, nespauskite šio mygtuko. 

 

Konkreti informacija apie mūsų buvimą internete socialinėje žiniasklaidoje

"Qurasoft" turi keletą internetinių paskyrų socialiniuose tinkluose ir platformose, pavyzdžiui, "Facebook", "Instagram", "Twitter" ir "LinkedIn", kad galėtų bendrauti su aktyviais vartotojais ir informuoti juos apie savo paslaugų asortimentą. Šiuo tikslu "Qurasoft" naudoja operatorių siūlomas technines platformas ir paslaugas. Socialiniuose tinkluose ir kitose išorinėse platformose taikomos atitinkamų operatorių duomenų apsaugos nuostatos, net jei mes juose skleidžiame informaciją ir palaikome buvimą. 

Norėtume atkreipti dėmesį, kad čia siūlomomis socialinių tinklų ir platformų paslaugomis bei jų funkcijomis naudojatės savo atsakomybe. Tai ypač pasakytina apie naudojimąsi interaktyviomis funkcijomis (pvz., komentavimu, dalijimusi, vertinimu ir pan.). Šiame kontekste apie jus surinktus duomenis tvarko platformų operatoriai ir jie gali būti perduodami į ne Europos Sąjungos šalis. Kokią informaciją gauna operatoriai ir kaip ji naudojama, bendrais bruožais aprašyta atitinkamose duomenų apsaugos gairėse. Atskirose platformose taip pat rasite informacijos apie tai, kaip susisiekti su operatoriais, ir apie reklamų nustatymo galimybes. 

 

In welcher Weise die Betreiber der sozialen Netzwerke die Daten aus dem Besuch der jeweiligen Seiten für eigene Zwecke verwenden, in welchem Umfang Aktivitäten auf den Seiten einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange diese Daten gespeichert werden und ob Daten aus einem Besuch der jeweiligen Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von den Betreibern nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.