Tietosuoja

Stand: März 2023

 

Yleistä - DSGVO:n 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot  

Qurasoft arvostaa vierailuasi verkkosivustollamme ja kiinnostustasi yritystämme kohtaan. Suhtaudumme vakavasti meille uskottujen henkilötietojesi suojaamiseen ja turvallisuuteen ja haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi ja mukavaksi vieraillessasi verkkosivustollamme ja käyttäessäsi tarjouksiamme. 

Meille on tärkeää, että tiedät, mitä henkilötietoja kerätään, kun käytät tarjouksiamme ja palveluitamme, ja miten käytämme niitä jälkikäteen. 

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus  

Soweit Qurasoft auf der Webseite personenbezogene Daten verarbeitet, erfolgt dies zu den in dieser Datenschutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken, insbesondere der Bereitstellung unseres Informationsangebots inklusive Newsletter, der Kontaktaufnahme mit Interessenten, und zum Download bereitgestellter Dateien.  

 

Vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava  

Henkilötietojesi käsittelystä on vastuussa 

Qurasoft GmbH 
University Road 3 
D-56070 Koblenz Reinin varrella 

Puhelin: (+49) 261 - 134 986 0 
Sähköposti: kontakt@qurasoft.de 

Ulkoisen tietosuojavastaavamme tavoitat osoitteesta: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-Mail: datenschutz@qurasoft.de

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet

 

Oikeus saada tietoa 
Sinulla on oikeus saada meiltä pyynnöstä milloin tahansa tietoja sinua koskevista henkilötiedoista, joita olemme käsitelleet DSGVO:n 15 artiklan mukaisesti. Tätä varten voit lähettää pyynnön postitse tai sähköpostitse edellä mainittuihin osoitteisiin. 

 

Oikeus oikaista virheelliset tiedot 
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). Wenden Sie sich hierfür bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen 
Sinulla on oikeus välittömään poistoon ("Oikeus tulla unohdetuksi) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen gegen Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Oikeus rajoittaa käsittelyä 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbeitung insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung ist hierfür, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Vastustamisoikeus
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos uskot, että me käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja laittomasti, sinulla on oikeus tehdä valitus meille vastuussa olevalle valvontaviranomaiselle, johon voit ottaa yhteyttä seuraavasti: 

Rheinland-Pfalzin tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaava valtionvaltuutettu. 
Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
Takaosan kalvo 34 
55116 Mainz 
Puhelin: +49 (0) 6131 208-2449. 
E-Mail: poststelle(at)datenschutz.rlp.de 

 

Suunniteltu tiedonsiirto kolmansiin maihin

Siirtoa kolmansiin maihin ei tällä hetkellä suunnitella, sillä muutoin luodaan vastaavat oikeudelliset vaatimukset. Sinulle ilmoitetaan erityisesti asianomaisista vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. 

 

Turvallisuus

Qurasoft setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird überprüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

SaniQ-sovellukset

Nutzen Sie eine unserer SaniQ-App als Eigenmonitoring, werden die Funktionen grundsätzlich auf Ihrem Endgerät ausgeführt. Wenn wir Funktionen auf unseren Servern aufrufen (wenn Sie z.B. den Telemedizin-Modus aktivieren oder das Angebot des PDF-Export Gesundheitstagebuch nutzen) werden Ihre personenbezogenen Daten inhaltsverschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie die den Telemedizin-Modus eingeschaltet haben, werden Ihre Daten an Ihren jeweiligen telemedizinischen Unterstützenden weitergeleitet.  

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung unserer SaniQ-App. (Tietosuojakäytäntö SaniQ App / Yksityisyydensuoja SaniQ Practice).

 

Tietojen poistamista koskevat tavanomaiset määräajat

Lainsäätäjä on säätänyt erilaisia säilytysaikoja ja -velvoitteita. Näiden määräaikojen päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti. Jos tämä ei vaikuta tietoihin, ne poistetaan tai anonymisoidaan, jos tämän tietosuojaselosteen soveltamisalalla mainitut tarkoitukset lakkaavat olemasta voimassa. Ellei tässä tietosuojaselosteessa ole muita, poikkeavia määräyksiä tietojen säilyttämisestä, säilytämme keräämiämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. 

 

Muu tietojen käyttö ja tietojen poistaminen

Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denjenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgeblichen Informationen. 

 

Sovellukset

Verkkosivustollamme sinulla on mahdollisuus hakea ilmoitettuja työpaikkoja verkossa tai lähettää meille vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse.

Kun haet meille, käsittelemme tietoja, jotka saamme sinulta osana hakuprosessia, esimerkiksi hakemuskirjeen, ansioluettelon, suositusten, kirjeenvaihdon, puhelimen tai suullisten tietojen kautta. Yhteystietojesi lisäksi meille ovat erityisen tärkeitä tiedot koulutuksestasi, pätevyydestäsi, työkokemuksestasi ja osaamisestasi. Lisäksi käsittelemme tietoja, jotka annat meille vapaaehtoisesti (esim. osana ansioluetteloasi tai liitteinä).

Yrityksessämme vain niillä henkilöillä, jotka osallistuvat ilmoitetun työpaikan valintaprosessiin, on pääsy tietoihisi.

Henkilötietojasi ei siirretä kolmansille osapuolille yrityksen ulkopuolelle.

Säilytämme hakemustietosi hakemuksesi käsittelyn ajan. Jos hakemustasi ei hyväksytä tai jos peruutat hakemuksesi, hakemustietosi poistetaan enintään 6 kuukauden kuluttua, ellet ole nimenomaisesti suostunut pidempään säilytykseen. Jos hakemuksesi hyväksytään, meille toimittamiasi tietoja käsitellään edelleen tulevan työsuhteesi osalta. Oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a, b ja f alakohta sekä BDSG:n 26 §.

Sinulla on oikeus saada tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti, oikeus tietojen oikaisemiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti, oikeus tietojen poistamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti, oikeus käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti ja oikeus tietojen siirrettävyyteen yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus sinusta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Jos et toimita meille vaadittuja henkilötietoja, sillä ei ole sinulle kielteisiä seurauksia. Puutteellisia tai virheellisesti täytettyjä hakemuksia ei kuitenkaan oteta huomioon.

 

Verkkosivustoa koskevat erityistiedot

 

Verkkosivujemme kutsuminen

Kun henkilötietoja syötetään, ne siirretään aina salatussa muodossa. 

Wir erfassen und speichern die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, den verwendeten Browsertyp, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffes sowie Meldungen über erfolgreiche und nicht erfolgreiche Zugriffe, um die von Ihnen abgerufenen Inhalte unserer Webseite an Ihren Computer zu übermitteln (z.B. Texte, Bilder sowie zum Download bereit gestellte Dateien, etc.) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Außerdem verarbeiten wir diese Daten zur Missbrauchserkennung und -verfolgung. Insoweit ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite sowie die darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen. 

Siltä osin kuin käsittelemme tietojasi verkkosivustomme toimintojen tarjoamista varten, kuten edellä on kuvattu, sinulla on sopimusvelvollisuus toimittaa meille nämä tiedot. 

 

Ulkoinen hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich insbesondere um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln. 

Hosteria käytetään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja ammattitaitoisen palveluntarjoajan tarjoaman verkkotarjontamme turvallisen, nopean ja tehokkaan tarjoamisen vuoksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Hosterimme käsittelee tietojasi vain siltä osin kuin se on tarpeen sen palveluvelvoitteiden täyttämiseksi ja noudattaa näitä tietoja koskevia ohjeisiamme.  

Varmistaaksemme tietosuojan mukaisen käsittelyn, olemme tehneet tilausten käsittelyä koskevan sopimuksen palveluntarjoajamme kanssa. 

 

Ota yhteyttä

Sofern Sie eine Frage an uns haben, können Sie eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und der Text Ihrer Anfrage sowie ggf. weitere freiwillige Angaben) von uns gespeichert. Bei weitergehenden Angaben handelt es sich um eine freiwillige Auskunft. Die Verarbeitung erfolgt zwecks Bearbeitung der Anfragen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b), f) DSGVO. Yhteydenoton yhteydessä kerätyt tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita kyselysi käsittelyyn. 

 

Newsletter

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Für die Abwicklung der Newsletter nutzen wir einen Newsletterdienstanbieter, die nachfolgend beschrieben werden.  

Wir nutzen die Dienste von Mailchimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z. B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den Servern von Mailchimp in den USA gespeichert. Wir haben die Erfolgsmessung bei Mailchimp deaktiviert, sodass Mailchimp ihr Verhalten beim Öffnen unserer Newsletter nicht auswerten wird. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Mailchimp übertragen werden, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ und 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen. 

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Mailchimp unter: 
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Käytämme toisinaan palveluntarjoajia (joiden kotipaikka on Saksassa), jotka käsittelevät tietoja puolestamme (esim. hosting/ sähköpostimarkkinointi). Tässä kuvatuissa tapauksissa tiedot välitetään näille kolmansille osapuolille jatkokäsittelyä varten. Ulkopuoliset palveluntarjoajat valitaan huolellisesti, ja tarkistamme ne säännöllisesti varmistaaksemme, että yksityisyytesi on suojattu. 

Die Service Provider sind weisungsgebundene Dienstleister / Auftragsverarbeiter und werden dementsprechend von uns u.a. verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich entsprechend unseren Weisungen sowie den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Insbesondere werden sie verpflichtet, Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln. Es ist Ihnen auch untersagt, die Daten für andere Zwecke als vereinbart zu nutzen. 

Tietojen siirto henkilötietojen käsittelijöille tapahtuu DSGVO:n 28 artiklan 1 kohdan perusteella. 

Emme myöskään myy tietojasi kolmansille osapuolille emmekä markkinoi niitä millään muulla tavalla. 

 

Väärinkäytösten havaitseminen ja seuranta  

Informationen zur Missbrauchserkennung und -verfolgung, insbesondere Ihre IP-Adresse, halten wir maximal 7 Tage vor. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenvorhaltung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite und der darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen sowie Cyber-Attacken u.ä. abwehren zu können. Anonyme Nutzungsinformationen verwenden wir gegebenenfalls zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseite.  

 

Cookies

Eväste on yksinkertainen pieni tiedosto, joka voidaan lähettää Internet-osoitteen sivujen mukana ja jonka verkkoselain tallentaa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Siihen tallennetut tiedot voidaan lähettää meidän tai kolmannen osapuolen palvelimille myöhempien käyntien aikana. 

Wir setzen auf unserer Webseite grundlegende/notwendige Cookies ein. Diese Cookies sind von grundlegender Bedeutung für die Funktion unserer Webseite, und können entsprechend nicht abgewählt werden. Dies ist zum Beispiel die Vergabe von anonymen Sessions-IDs zur Bündelung mehrerer Abfragen an einen Web-Server. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO). 

Technisch nicht erforderliche Cookies kommen nur zum Einsatz, wenn Sie darin einwilligen (Art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Sie haben hierbei jederzeit das Recht Ihre Einwilligung innerhalb des Cookie Banners zu widerrufen.

Toiminnallisuus Evästeet

Nämä evästeet auttavat meitä muistamaan valitsemasi asetukset tai tukevat muita toimintoja, kun navigoit verkkosivustollamme. Voimme esimerkiksi muistaa haluamasi asetukset seuraavaa vierailuasi varten tai tallentaa kirjautumistietosi verkkosivustomme tietyille alueille. 

Suorituskyky/tilastot Evästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoamme (esim. käytetty internetselain, vierailujen määrä, katsotut sivut tai verkkosivustolla vietetty aika). Nämä evästeet eivät tallenna mitään tietoja, jotka mahdollistaisivat kävijän henkilökohtaisen tunnistamisen. Näiden evästeiden avulla kerätyt tiedot ovat koottuja ja siten nimettömiä. 

Die Einwilligung oder Ablehnung von Cookies – auch für Webtracking – können Sie über den Consent-Banner verwalten, oder die Einstellungen Ihres Webbrowsers ändern. Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass die Annahme von Cookies prinzipiell verweigert wird oder Sie vorab informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. In diesem Falle kann aber die Funktionalität der Website beeinträchtigt sein (z.B. bei Bestellungen). Ihr Browser bietet auch eine Funktion an, Cookies zu löschen (z.B. über Browserdaten löschen). Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung bzw. in der Regel unter Einstellungen Ihres Internet-Browsers. 

 

Matomo (ehemals „PIWIK“) 

Das ist ein Open-Source-Tool zur Web-Analyse. Mit Matomo werden keine Daten an Server übermittelt, die außerhalb der Kontrolle von Qurasoft liegen (siehe Datenschutzerklärung). Matomo ist deaktiviert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Erst wenn Sie aktiv einwilligen, wird Ihr Nutzungsverhalten anonymisiert erfasst. Ihre IP-Adresse wird umgehend anonymisiert; damit bleiben Sie als Nutzer anonym. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet. 

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein. Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten  Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP Anonymisierung: 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Browser Plugin: 
Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Google Sitekit 

Wir haben in unsere Website das Plugin Google Site Kit des amerikanischen Unternehmens Google Inc. eingebunden. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle GoogleDienste verantwortlich. Mit Google Site Kit können wir schnell und einfach Statistiken, die aus diversen Google-Produkten wie Google Analytics stammen, direkt in unserem WordPress-Dashboard ansehen. Site Kit erleichtert uns daher den Abgleich zwischen den jeweiligen Google Tools.  

Wenn Sie im Cookie-Banner Trackingtools aktiv zugestimmt haben, werden durch Google-Produkte wie Google Analytics Cookies gesetzt und Daten von Ihnen, etwa über Ihr Userverhalten, an Google gesendet, dort gespeichert und verarbeitet. Darunter werden auch personenbezogen Daten wie Ihre IP-Adresse gespeichert. 

Der Einsatz von Google Site Kit setzt Ihre Einwilligung voraus, welche wir mit unserem Cookie Banner einholen haben.  

 

Google Tag Manager 

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann. 

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 

 

Sosiaalisten verkostojen liitännäisten integrointi

Unsere Webseite verwendet Buttons für die Verlinkung auf unsere Präsenzen in den sozialen Netzwerken.  Der Button ist mit dem Logo des jeweiligen sozialen Netzwerks gekennzeichnet. Es handelt sich aber nicht um Social Plugins, sondern schlichte um Buttons mit darauf hinterlegten Links. Die Buttons müssen von Ihnen per Klick gesondert aktiviert (geklickt) werden. Solange dies nicht geschieht, werden keine Daten an die sozialen Netzwerke übertragen. Erst wenn Sie die Buttons anklicken und damit Ihre Zustimmung zur Kommunikation mit den Servern des sozialen Netzwerks erklären, werden die Buttons aktiv und die Verbindung wird hergestellt. 

Aktivoimalla painikkeen sosiaaliset verkostot saavat tällöin myös muun muassa tiedot siitä, että ja milloin olet käynyt verkkosivustomme vastaavalla sivulla, sekä esimerkiksi IP-osoitteesi, käytetyn selaimen tiedot ja kieliasetukset. Kun napsautat painiketta, napsautuksesi välitetään sosiaaliselle verkostolle ja sitä käytetään sen tietojenkäyttöohjeiden mukaisesti. 

Kun painike aktivoidaan, emme voi vaikuttaa kerättyihin tietoihin ja tietojenkäsittelytoimintoihin, emmekä ole vastuussa tietojenkäsittelystä, emmekä tässä suhteessa ole GDPR:n tarkoittama vastuullinen osapuoli. Emme myöskään ole tietoisia tietojen keräämisen koko laajuudesta, sen oikeusperustasta, tarkoituksista ja säilytysajoista. Siksi tässä annetut tiedot eivät välttämättä ole täydellisiä. 

Tietojen siirto tapahtuu riippumatta siitä, onko sinulla tosiasiassa tili palveluntarjoajalla tai oletko kirjautunut sinne. Jos olet kirjautuneena palveluntarjoajaan, tietosi liitetään suoraan tiliisi. Tarvittaessa palveluntarjoajat käyttävät myös evästeitä tietokoneellasi seurataksesi sinua. 

Tietojemme mukaan palveluntarjoaja tallentaa nämä tiedot käyttöprofiileihin, joita se käyttää mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustonsa kysyntään perustuvaan suunnitteluun. Tällaista arviointia tehdään erityisesti (myös käyttäjille, jotka eivät ole kirjautuneet sisään) tarvelähtöisen mainonnan näyttämiseksi ja muiden sosiaalisen verkoston käyttäjien informoimiseksi toiminnastasi verkkosivustollamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista. Voit käyttää tätä vastustamisoikeutta ottamalla yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan. 

Tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä kyseisessä sosiaalisessa verkostossa sekä oikeuksistasi tässä suhteessa ja asetusvaihtoehdoista yksityisyytesi suojaamiseksi, katso tiedot osoitteesta 

Jos et halua, että sosiaalinen verkosto saa tietoja sinusta, älä napsauta painiketta. 

 

Erityistä tietoa verkkoläsnäolostamme sosiaalisessa mediassa

Qurasoft ylläpitää useita verkkoedustuksia sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla, kuten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja LinkedInissä, jotta meillä olisi mahdollisuus kommunikoida aktiivisten käyttäjien kanssa ja tiedottaa heille palveluvalikoimastamme. Qurasoft käyttää tähän tarkoitukseen operaattoreiden tarjoamia teknisiä alustoja ja palveluja. Sosiaalisissa verkostoissa ja muilla ulkoisilla alustoilla sovelletaan asianomaisten operaattoreiden omia tietosuojasäännöksiä, vaikka levitämme siellä tietoa ja ylläpidämme läsnäoloa. 

Haluamme huomauttaa, että käytät täällä tarjottujen sosiaalisten verkostojen ja alustojen palveluita sekä niiden toimintoja omalla vastuullasi. Tämä koskee erityisesti vuorovaikutteisten toimintojen käyttöä (esim. kommentointi, jakaminen, luokittelu jne.). Alustojen ylläpitäjät käsittelevät tässä yhteydessä sinusta kerättyjä tietoja, ja ne voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Se, mitä tietoja operaattorit saavat ja miten niitä käytetään, kuvataan yleisesti asianomaisissa tietosuojaohjeissa. Yksittäisillä alustoilla on myös tietoa siitä, miten voit ottaa yhteyttä operaattoreihin ja miten mainoksia voidaan asettaa. 

 

In welcher Weise die Betreiber der sozialen Netzwerke die Daten aus dem Besuch der jeweiligen Seiten für eigene Zwecke verwenden, in welchem Umfang Aktivitäten auf den Seiten einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange diese Daten gespeichert werden und ob Daten aus einem Besuch der jeweiligen Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von den Betreibern nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.