Προστασία δεδομένων

Κατάσταση: Μάρτιος 2021

Γενικά - Πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 13 + 14 DSGVO

Η Qurasoft εκτιμά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς και άνετα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιείτε τις προσφορές μας.

Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας και πώς τα χρησιμοποιούμε στη συνέχεια.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Όταν η Qurasoft επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπο, το κάνει για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Υπεύθυνος και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι

Qurasoft GmbH
Πανεπιστημιακή οδός 3
D-56070 Koblenz στον Ρήνο

Τηλέφωνο: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: contact [at] qurasoft.de

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εξωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση:

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH

E-mail: data protection [at] qurasoft.de

Δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δικαίωμα στην πληροφόρηση
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε επεξεργαστεί και σας αφορούν στο πλαίσιο του άρθρου 15 DSGVO. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, εάν είναι εσφαλμένα (άρθρο 16 DSGVO). Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα άμεσης διαγραφής ("Δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, εάν συντρέχουν οι νόμιμοι λόγοι σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ. Αυτοί είναι, για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν αρχικά σε επεξεργασία ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία- το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία (και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την επεξεργασία - αυτό δεν ισχύει για αντιρρήσεις στην άμεση εμπορική προώθηση). Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις επικοινωνίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με αυτό, ο περιορισμός της επεξεργασίας μπορεί να απαιτηθεί ιδίως εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αντ' αυτού ζητεί τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών τους. Για να ασκήσετε το προαναφερθέν δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις επικοινωνίας.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO. Εδώ, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε κοινό, δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως σε άλλον πάροχο υπηρεσιών. Προϋπόθεση για αυτό είναι η επεξεργασία να βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και να πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις επικοινωνίας.

Δικαίωμα ένστασης
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) DSGVO, σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία γίνεται για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις επικοινωνίας.

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν από εμάς είναι παράνομη, έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε στην αρμόδια για εμάς εποπτική αρχή, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Ο κρατικός επίτροπος για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης της Ρηνανίας-Παλατινάτου
Prof. Dr Dieter Kugelmann
Οπίσθιο φύλλο 34
55116 Mainz
Τηλέφωνο: +49 (0) 6131 208-2449
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Προγραμματισμένη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Προς το παρόν δεν προβλέπεται μεταφορά σε τρίτες χώρες, διαφορετικά θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, θα ενημερωθείτε για τους αντίστοιχους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Ασφάλεια

Η Qurasoft χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων που έχετε διαθέσει από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτό ισχύει επίσης όταν λαμβάνονται εξωτερικές υπηρεσίες. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας μας επανεξετάζεται και τα μέτρα βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Εφαρμογές SaniQ

Εάν χρησιμοποιείτε μία από τις εφαρμογές SaniQ ως αυτοελέγχου, οι λειτουργίες εκτελούνται πάντα στην τελική σας συσκευή. Όταν καλούμε λειτουργίες στους διακομιστές μας (π.χ. όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία τηλεϊατρικής ή χρησιμοποιείτε την προσφορά εξαγωγής ημερολογίου υγείας σε PDF), τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή κρυπτογραφημένου περιεχομένου. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία τηλεϊατρικής, τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στον αντίστοιχο υποστηρικτή τηλεϊατρικής.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες στις δηλώσεις απορρήτου των εφαρμογών SaniQ. (Πολιτική απορρήτου SaniQ App / Πολιτική απορρήτου SaniQ Practice).

Τυπικές προθεσμίες για τη διαγραφή δεδομένων

Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει διάφορες περιόδους και υποχρεώσεις διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτών των περιόδων, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται συνήθως. Εάν τα δεδομένα δεν επηρεάζονται από αυτό, θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν εάν οι σκοποί που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων παύσουν να ισχύουν. Εκτός εάν η παρούσα δήλωση απορρήτου περιέχει άλλες, αποκλίνουσες διατάξεις σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων, τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους προαναφερόμενους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Χρήση άλλων δεδομένων και διαγραφή δεδομένων

Περαιτέρω επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται γενικά μόνο εάν επιτρέπεται από το νόμο ή εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία ή τη χρήση των δεδομένων. Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε για τους άλλους αυτούς σκοπούς πριν από την περαιτέρω επεξεργασία και θα σας παρέχουμε τις άλλες σχετικές πληροφορίες.

Εφαρμογές

Στον ιστότοπό μας έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για τις θέσεις που προκηρύσσονται ή να μας στείλετε μη ζητηθείσα αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν υποβάλλετε αίτηση σε εμάς, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης, π.χ. μέσω της επιστολής αίτησης, του βιογραφικού σας σημειώματος, των συστατικών επιστολών, της αλληλογραφίας, των τηλεφωνικών ή προφορικών σας στοιχείων. Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσόντα, την εργασιακή εμπειρία και τις δεξιότητές σας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εμάς. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς (π.χ. ως μέρος του βιογραφικού σας σημειώματος ή ως συνημμένα).

Εντός της εταιρείας μας, πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχουν μόνο τα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την προκηρυχθείσα θέση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός της εταιρείας.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα της αίτησής σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής σας. Εάν η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής ή εάν αποσύρετε την αίτησή σας, τα δεδομένα της αίτησής σας θα διαγραφούν μετά από 6 μήνες το πολύ, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης. Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας σε σχέση με τη μελλοντική σας απασχόληση σε εμάς. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α, β και στ DSGVO καθώς και το άρθρο 26 BDSG.

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια για εσάς εποπτική αρχή.

Εάν δεν μας παράσχετε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, αυτό δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς. Ωστόσο, ελλιπείς ή ανακριβώς συμπληρωμένες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο

Καλώντας την ιστοσελίδα μας

Όταν εισάγονται προσωπικά δεδομένα, διαβιβάζονται πάντα σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Καταγράφουμε και αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP που αποδίδεται στον υπολογιστή σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, καθώς και μηνύματα σχετικά με επιτυχείς και ανεπιτυχείς προσβάσεις, προκειμένου να μεταδώσουμε στον υπολογιστή σας το περιεχόμενο του ιστότοπού μας στο οποίο έχετε πρόσβαση (π.χ. κείμενα, εικόνες, καθώς και αρχεία που διατίθενται για λήψη κ.λπ.) (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO). Επεξεργαζόμαστε επίσης αυτά τα δεδομένα για την ανίχνευση και τον εντοπισμό καταχρήσεων. Από την άποψη αυτή, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ιστότοπού μας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού.

Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της παροχής των λειτουργιών του ιστότοπού μας, όπως περιγράφεται παραπάνω, είστε συμβατικά υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα δεδομένα αυτά.

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (hosters). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του οικοδεσπότη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα επικοινωνίας, ονόματα, προσβάσεις στον ιστότοπο και άλλα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω ενός ιστότοπου.

Ο οικοδεσπότης χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της ηλεκτρονικής μας προσφοράς από επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO). Ο οικοδεσπότης μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών του και θα ακολουθεί τις οδηγίες μας όσον αφορά τα δεδομένα αυτά.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επεξεργασία σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν έχετε κάποια ερώτηση προς εμάς, μπορείτε να υποβάλετε ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Τα απαιτούμενα δεδομένα επισημαίνονται ως υποχρεωτικά πεδία.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, τα δεδομένα που παρέχετε (ιδίως το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το κείμενο του ερωτήματός σας, καθώς και κάθε άλλη εθελοντική πληροφορία) θα αποθηκεύονται από εμάς. Σε περίπτωση περαιτέρω πληροφοριών, πρόκειται για εθελοντικές πληροφορίες. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με σκοπό την επεξεργασία των ερωτημάτων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β, στ DSGVO.
Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μαζί σας θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών (με έδρα τη Γερμανία) που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας (π.χ. για φιλοξενία/εμπορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Στις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ, οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε αυτούς τους τρίτους για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία. Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και επανεξετάζονται τακτικά από εμάς, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι πάροχοι υπηρεσιών/επεξεργαστές παραγγελιών που δεσμεύονται από οδηγίες και συνεπώς υποχρεούνται από εμάς, μεταξύ άλλων, να χειρίζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να χειρίζονται τα δεδομένα σας ως αυστηρά εμπιστευτικά. Απαγορεύεται επίσης να επεξεργάζονται τα δεδομένα για σκοπούς άλλους από τους συμφωνηθέντες.

Η διαβίβαση των δεδομένων στους εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του DSGVO.

Επίσης, δεν πωλούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, ούτε τα προωθούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Παρακολούθηση ιστότοπου με το MATOMO (πρώην PIWIK):

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού MATOMO (www.matomo.org), υπηρεσία του παρόχου InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Νέα Ζηλανδία. Αφού δώσετε την εκούσια συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται για τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για σκοπούς βελτιστοποίησης και μάρκετινγκ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO. Τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται.

Η Matomo χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναλύουμε τη χρήση του ιστότοπού μας. Για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που λαμβάνονται από το cookie διαβιβάζονται στο διακομιστή μας και αποθηκεύονται, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμπεριφορά χρήσης. Η διεύθυνση IP σας ανωνυμοποιείται αμέσως- αυτό σημαίνει ότι παραμένετε ανώνυμος ως χρήστης. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στην ενότητα "Διαχείριση συγκατάθεσης" στο κάτω μέρος της οθόνης.

Cookies:
Το cookie είναι ένα απλό μικρό αρχείο που μπορεί να σταλεί μαζί με τις σελίδες μιας διεύθυνσης διαδικτύου και να αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή. Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτό ενδέχεται να σταλούν στους δικούς μας διακομιστές ή σε σχετικούς διακομιστές τρίτων κατά τη διάρκεια επόμενων επισκέψεων.

Χρησιμοποιούμε βασικά/βασικά cookies στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Πρόκειται, για παράδειγμα, για την εκχώρηση ανώνυμων αναγνωριστικών συνόδου για την ομαδοποίηση πολλών ερωτημάτων σε έναν διακομιστή ιστού. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 I lit. f DSGVO).

Τα τεχνικά περιττά cookies χρησιμοποιούνται μόνο εάν συναινείτε σε αυτά (άρθρο 6 I lit. a DSGVO). Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή εντός του cookie banner.

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να θυμόμαστε τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει ή να υποστηρίζουμε άλλες λειτουργίες κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να θυμόμαστε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας για την επόμενη επίσκεψή σας ή να αποθηκεύουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας για ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας.

Cookies επιδόσεων/στατιστικών

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (π.χ. χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, αριθμός επισκέψεων, σελίδες που προβάλλονται ή χρόνος παραμονής στον ιστότοπο). Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια αυτών των cookies είναι συγκεντρωτικές και συνεπώς ανώνυμες.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας ή την απόρριψη των cookies - επίσης για την παρακολούθηση στο διαδίκτυο - μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τρόπο ώστε η αποδοχή των cookies να απορρίπτεται καταρχήν ή να ενημερώνεστε εκ των προτέρων όταν αποθηκεύεται ένα cookie. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου (π.χ. κατά την υποβολή παραγγελιών). Το πρόγραμμα περιήγησής σας προσφέρει επίσης μια λειτουργία για τη διαγραφή των cookies (π.χ. μέσω Διαγραφή δεδομένων του προγράμματος περιήγησης). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στις οδηγίες λειτουργίας ή συνήθως στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Ενσωμάτωση πρόσθετων στοιχείων κοινωνικών δικτύων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το κουμπί του κοινωνικού δικτύου

 • Twitter, Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ
 • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ

Το κουμπί φέρει το λογότυπο του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Ωστόσο, δεν πρόκειται για τα συνηθισμένα social plugins, αλλά για κουμπιά με κατατεθειμένους συνδέσμους. Τα κουμπιά πρέπει να ενεργοποιηθούν (να πατηθούν) ξεχωριστά από εσάς. Όσο δεν γίνεται κλικ σε αυτά τα κουμπιά, δεν διαβιβάζονται δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά και δηλώνετε έτσι τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία με τους διακομιστές του κοινωνικού δικτύου, τα κουμπιά ενεργοποιούνται και η σύνδεση εγκαθίσταται.

Αφού κάνετε κλικ, το κουμπί αντιστοιχεί σε ένα λεγόμενο πρόσθετο κοινής χρήσης. Οι πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που επισκεφτήκατε διατίθενται στο κοινωνικό δίκτυο, τις οποίες μπορείτε να μοιραστείτε με τις επαφές σας στο κοινωνικό σας δίκτυο. Εάν θέλετε να "μοιραστείτε" τις πληροφορίες, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, θα καταλήξετε στη σελίδα σύνδεσης του κοινωνικού δικτύου στο οποίο κάνατε κλικ και δεν θα βρίσκεστε πλέον στον ιστότοπο της Qurasoft. Εάν είστε συνδεδεμένοι, μεταδίδεται η πληροφορία ότι θέλετε να συστήσετε το αντίστοιχο άρθρο.

Με την ενεργοποίηση του κουμπιού, τα κοινωνικά δίκτυα λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες ότι και πότε είχατε πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας, καθώς και, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP σας, τα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε και τις ρυθμίσεις γλώσσας. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, το κλικ σας διαβιβάζεται στο κοινωνικό δίκτυο και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεδομένων του.

Κατά την ενεργοποίηση του κουμπιού, δεν έχουμε καμία επιρροή στα συλλεγόμενα δεδομένα και στις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. Επίσης, δεν έχουμε γνώση του πλήρους πεδίου εφαρμογής της συλλογής δεδομένων, της νομικής της βάσης, των σκοπών και των περιόδων αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν είναι απαραίτητα πλήρεις.

Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν έχετε πράγματι λογαριασμό στον πάροχο ή αν έχετε συνδεθεί εκεί. Εάν έχετε συνδεθεί στον πάροχο, τα δεδομένα σας αντιστοιχίζονται απευθείας στο λογαριασμό σας. Κατά περίπτωση, οι πάροχοι χρησιμοποιούν επίσης cookies στον υπολογιστή σας για να σας παρακολουθούν.

Εξ όσων γνωρίζουμε, ο πάροχος αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά σε προφίλ χρήσης, τα οποία χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή/και σχεδιασμού του ιστότοπού του με γνώμονα τη ζήτηση. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ιδίως (και για τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) για την προβολή διαφημίσεων με βάση τις ανάγκες και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα αντίρρησης, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο.

Για το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνει το κοινωνικό δίκτυο δεδομένα σχετικά με εσάς, δεν πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί.

Ανίχνευση και παρακολούθηση καταχρήσεων

Διατηρούμε πληροφορίες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό καταχρήσεων, ιδίως τη διεύθυνση IP σας, για μέγιστο διάστημα 7 ημερών. Η νομική βάση για το θέμα αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για τη διατήρηση των δεδομένων για 7 ημέρες είναι να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού, καθώς και να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και παρόμοιων. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμες πληροφορίες χρήσης για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις ανάγκες σας.

Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την online παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Qurasoft διατηρεί διάφορες διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter και το LinkedIn, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να επικοινωνεί με τους ενεργούς χρήστες εκεί και να τους ενημερώνει για το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας. Η Qurasoft χρησιμοποιεί τις τεχνικές πλατφόρμες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι φορείς εκμετάλλευσης για τον σκοπό αυτό. Στα κοινωνικά δίκτυα και σε άλλες εξωτερικές πλατφόρμες, ισχύουν οι δικές τους διατάξεις περί προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης, ακόμη και αν διαδίδουμε πληροφορίες και διατηρούμε παρουσίες εκεί.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών που προσφέρονται εδώ, καθώς και τις λειτουργίες τους με δική σας ευθύνη. Αυτό ισχύει ιδίως για τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. σχολιασμός, κοινοποίηση, βαθμολόγηση κ.λπ.). Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με εσάς στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους διαχειριστές των πλατφορμών και ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι φορείς εκμετάλλευσης και ο τρόπος χρήσης τους περιγράφονται γενικά στις αντίστοιχες οδηγίες προστασίας δεδομένων. Στις επιμέρους πλατφόρμες θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους φορείς εκμετάλλευσης και τις επιλογές ρύθμισης των διαφημίσεων.

Με ποιον τρόπο οι φορείς εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων χρησιμοποιούν τα δεδομένα από την επίσκεψη των αντίστοιχων σελίδων για τους δικούς τους σκοπούς, σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες στις σελίδες αντιστοιχίζονται σε μεμονωμένους χρήστες, για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα και αν τα δεδομένα από την επίσκεψη της αντίστοιχης σελίδας διαβιβάζονται σε τρίτους, δεν δηλώνεται με σαφήνεια και σαφήνεια από τους φορείς εκμετάλλευσης και δεν είναι γνωστό σε εμάς.

1. facebook

 • Facebook Insights
  Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook, το Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) συλλέγει, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP σας και άλλες πληροφορίες που υπάρχουν στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας παρέχουν, ως διαχειριστές των σελίδων του Facebook, στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της σελίδας του Facebook. Η νομική βάση για τη συλλογή των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ. 1 στ DSGVO). Το Facebook και η Qurasoft είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων Insights σύμφωνα με το άρθρο 26 DSGVO. Ωστόσο, το Facebook αναλαμβάνει την πρωταρχική ευθύνη και η Qurasoft δεν λαμβάνει καμία απόφαση σχετικά με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Καθώς το Facebook αναπτύσσει συνεχώς τη διαθεσιμότητα και την επεξεργασία των δεδομένων, η Qurasoft παραπέμπει στην πολιτική απορρήτου του Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/)Δεδομένου ότι μόνο το Facebook έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη, συνιστούμε στους χρήστες να επικοινωνούν απευθείας με το Facebook για αιτήματα παροχής πληροφοριών ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων ως χρήστη (π.χ. δικαίωμα διαγραφής). Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται εδώ στο μέλλον, τότε η σύνδεση του προφίλ χρήστη και της σελίδας μας μπορεί να αποσυνδεθεί με τη χρήση της λειτουργίας "Δεν μου αρέσει πλέον αυτή η σελίδα".

Η ένσταση για την επεξεργασία μπορεί να γίνει μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.facebook.com/settings?tab=ads να εισαχθεί.
Το Facebook παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

 • Facebook Pixel
  Επιπλέον, το Facebook χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναγοράς "Facebook Pixel", μια υπηρεσία της Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την παρουσίαση διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος ("Facebook Ads") στους επισκέπτες των ιστότοπων όταν επισκέπτονται το κοινωνικό δίκτυο Facebook. Για το σκοπό αυτό, η ετικέτα επαναγοράς του Facebook έχει εφαρμοστεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Μέσω αυτής της ετικέτας δημιουργείται απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτό μεταδίδει στον διακομιστή του Facebook ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο και το Facebook αποδίδει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook.
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
 • Twitter Analytics
  Η υπηρεσία λειτουργεί από την Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Το Twitter Analytics αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σας στις διαδικτυακές μας παρουσίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τον σκοπό αυτό, το Twitter Analytics χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, cookies που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης ιστού στην τελική σας συσκευή και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης από εσάς.
  https://twitter.com/personalization
 • Adobe Marketing Cloud
  Ο φορέας εκμετάλλευσης αυτής της υπηρεσίας είναι η Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Δουβλίνο 24, Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Το Adobe Marketing Cloud επιτρέπει αναλύσεις των ροών επισκεπτών σε ιστότοπους. Αυτό περιλαμβάνει την προβολή της συμπεριφοράς των χρηστών με τρόπο που να παρέχει μια επισκόπηση της διαδικτυακής δραστηριότητας των χρηστών σε φόρμες τοποθέτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Adobe Marketing Cloud χρησιμοποιεί cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και έτσι επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο. Εάν αυτές οι πληροφορίες που συλλέγονται μεταδίδονται σε διακομιστή της Adobe, οι ρυθμίσεις διασφαλίζουν ότι η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται πριν από τον γεωγραφικό εντοπισμό και αντικαθίσταται με μια γενική διεύθυνση IP πριν από την αποθήκευση.
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

2. instagram

 • Facebook Insights
  Σχετικά με το Facebook Insights, μια υπηρεσία μιας υπηρεσίας της Facebook Inc, 1601 S.
  California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , το Facebook συλλέγει, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP σας και άλλες πληροφορίες που είναι
  υπάρχουν στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.
  για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του αντίστοιχου ιστότοπου. Περισσότερα
  Το Facebook παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτό στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
 • Goolge Analytics
  Το Google Analytics, μια υπηρεσία της Google Inc, Moutain View, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, χρησιμοποιεί
  Cookies, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς.
  να ενεργοποιήσουν τις διαδικτυακές παρουσίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με
  Η επίσκεψή σας στο Instagram θα μεταδίδεται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου θα
  αποθηκευμένο. Εάν η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP που μεταδίδεται από το cookie είναι ενεργοποιημένη στον ιστότοπο
  ("ανωνυμοποίηση IP"), η διεύθυνση IP σας θα αποθηκεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή
  η οικονομική περιοχή έχει μειωθεί εκ των προτέρων. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα διαβιβαστεί σε διακομιστή της
  Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση των
  Instagram και σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να γίνει από
  δημιουργούνται ψευδώνυμα προφίλ χρήσης από τα επεξεργασμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση του Google Analytics
  η μεταδιδόμενη διεύθυνση IP δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. http://www.google.de/privacy.html.
 • Facebook Pixel
  Το Instagram χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναγοράς "Facebook Pixel", μια υπηρεσία της
  Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να παρέχει στους επισκέπτες του ιστότοπου
  παρουσιάζουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("Facebook Ads"). Για το σκοπό αυτό, αυτό το
  ο ιστότοπος έχει εφαρμόσει την ετικέτα επαναγοράς του Facebook. Μέσω αυτής της ετικέτας, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ένα
  δημιουργείται απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Με τον τρόπο αυτό, μεταδίδεται στον διακομιστή του Facebook που
  έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο και το Facebook συσχετίζει αυτές τις πληροφορίες με τις προσωπικές σας
  Λογαριασμός χρήστη στο Facebook. https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel

3. LinkedIn

 • Facebook Pixel
  Το LinkedIn χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναληπτικής εμπορίας "Facebook Pixel", μια υπηρεσία της Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την παρουσίαση διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος ("Facebook Ads") στους επισκέπτες του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό, έχει εφαρμοστεί η ετικέτα επαναληπτικής αγοράς του Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Μέσω αυτής της ετικέτας, δημιουργείται απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook κατά την επίσκεψη του ιστότοπου. Αυτό μεταδίδει στον διακομιστή του Facebook ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο και το Facebook αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook. https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
 • Nielsen NetRatings
  Το Nielsen NetRatings παρέχεται από την Nielsen GmbH, Lindwurmstraße 10, 80634 Μόναχο, Γερμανία και είναι μια υπηρεσία παρακολούθησης στο διαδίκτυο για τη μέτρηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή ή την ανάλυση των δεδομένων σας από αυτό το εργαλείο, κατεβάζοντας ή ρυθμίζοντας και αποθηκεύοντας το cookie εξαίρεσης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.htm
 • AppNexus
  Το AppNexus παρέχεται από την AppNexus Inc, 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA και είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση ιστού και τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή ή την ανάλυση των δεδομένων σας από αυτό το εργαλείο εδώ.
  https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de.
 • Παρακολούθηση Eloqua
  Η Eloqua, μια υπηρεσία της Oracle Cor, 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, CA 94065, τοποθετεί ένα μόνιμο cookie στη σχετική σελίδα σύνδεσης, εκτός εάν έχετε ήδη ένα cookie της Eloqua στη συσκευή σας. Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει έναν ιστότοπο που χρησιμοποιεί το Eloqua, ενδέχεται να έχετε ήδη ένα cookie Eloqua. Το cookie Eloqua μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της χρήσης των ιστότοπων από εσάς, προκειμένου να τους βελτιώσουμε. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται με τη χρήση του Eloqua χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης του τύπου που περιγράφεται παραπάνω. Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε εντελώς τη χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης Eloqua για τη συσκευή σας, μπορείτε να το κάνετε στη σελίδα εξαίρεσης της Eloqua.
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Eloqua. (https://www.oracle.com/marketingcloud/products/marketing-automation/index.html)

4. twitter

 • Twitter Analytics & διαφημίσεις Twitter
  Η υπηρεσία λειτουργεί από την Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Το Twitter Analytics αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σας στις διαδικτυακές μας παρουσίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τον σκοπό αυτό, το Twitter Analytics χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, cookies που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης ιστού στην τελική σας συσκευή και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης από εσάς. Οι διαφημίσεις του Twitter μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στοχευμένων εκστρατειών μάρκετινγκ.https://twitter.com/personalization
 • Facebook Insights
  Μέσω του Facebook Insights, μιας υπηρεσίας της Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , το Facebook συλλέγει, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP σας καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες με τη μορφή cookies στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της αντίστοιχης σελίδας. Το Facebook παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
 • Google Analytics
  Το Google Analytics, μια υπηρεσία της Google Inc., Moutain View, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, χρησιμοποιεί cookies που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης των διαδικτυακών μας παρουσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με την επίσκεψή σας στο Twitter μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Εάν η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP που θα μεταδοθεί από το cookie είναι ενεργοποιημένη στον ιστότοπο ("ανωνυμοποίηση IP"), η διεύθυνση IP σας θα περικόπτεται εκ των προτέρων από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του Twitter από εσάς και τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδώνυμα προφίλ χρήσης. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται κατά τη χρήση του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.
  http://www.google.de/privacy.html.
 • Dynatrace
  Η Dynatrace, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Dynatrace LLC, με έδρα το Waltham της Μασαχουσέτης, ΗΠΑ, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της αντίστοιχης διαδικτυακής εφαρμογής και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες πλοηγούνται στον ιστότοπο. Το Dynatrace συλλέγει δεδομένα όπως χρονισμούς W3C, κλικ σε κουμπιά, κλικ σε συνδέσμους, σφάλματα JavaScript, τύπους προγραμμάτων περιήγησης και γεωγραφικές περιοχές. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των επιδόσεων της αντίστοιχης προσφοράς και τη διόρθωση λειτουργικών προβλημάτων. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν στη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας και στον εντοπισμό λειτουργικών προβλημάτων. Η Dynatrace χρησιμοποιεί διάφορα cookies για τον σκοπό αυτό.
  https://www.dynatrace.com/company/trust-center/
 • Infusionsoft
  Το Infusionsoft είναι ένα πρόγραμμα για την προετοιμασία, τη δημιουργία και την υλοποίηση στοχευμένων εκστρατειών μάρκετινγκ. Το Infusionsoft λειτουργεί από: Infusionsoft Inc, 1260 S. Spetrum Blvd, Chandler, AZ 85286. Το λογισμικό καθιστά δυνατή τη σύνδεση στατιστικών δεδομένων και δικτυακής συμπεριφοράς μεμονωμένων χρηστών με τα δεδομένα επικοινωνίας συγκεκριμένων προσώπων για σκοπούς μάρκετινγκ. Εάν εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο απενεργοποίησης για το πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων σας.
  https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy