Databeskyttelse

Stand: März 2023

 

Generelt - Oplysninger i henhold til artikel 13 + 14 i DSGVO  

Qurasoft sætter pris på dit besøg på vores websted og din interesse for vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen og sikkerheden af dine personlige data, som du har betroet os, alvorligt og ønsker, at du skal føle dig sikker og tryg, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores tilbud. 

Det er vigtigt for os, at du ved, hvilke personoplysninger der indsamles, når du bruger vores tilbud og tjenester, og hvordan vi bruger dem efterfølgende. 

 

Formål med databehandlingen  

Soweit Qurasoft auf der Webseite personenbezogene Daten verarbeitet, erfolgt dies zu den in dieser Datenschutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken, insbesondere der Bereitstellung unseres Informationsangebots inklusive Newsletter, der Kontaktaufnahme mit Interessenten, und zum Download bereitgestellter Dateien.  

 

Ansvarlig person og databeskyttelsesansvarlig  

Ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger er 

Qurasoft GmbH 
Universitetsvej 3 
D-56070 Koblenz ved Rhinen 

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0 
E-mail: kontakt@qurasoft.de 

Du kan kontakte vores eksterne databeskyttelsesrådgiver på: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-Mail: datenschutz@qurasoft.de

 

Rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

 

Ret til information 
Du har til enhver tid ret til at få oplysninger fra os på anmodning om de personoplysninger, som vi har behandlet om dig inden for rammerne af artikel 15 i DSGVO. Du kan i den forbindelse sende en anmodning pr. post eller e-mail til de ovenfor anførte adresser. 

 

Ret til at berigtige unøjagtige oplysninger 
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). Wenden Sie sich hierfür bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Ret til sletning 
Du har ret til øjeblikkelig sletning ("Retten til at blive glemt) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen gegen Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Ret til at begrænse behandlingen 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbeitung insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Ret til dataportabilitet
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung ist hierfür, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Ret til at gøre indsigelse
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger om dig er ulovlig, har du ret til at klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, og som du kan kontakte på følgende måde: 

Delstatens kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed i Rheinland-Pfalz 
Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
Bagerste bleg 34 
55116 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449 
E-Mail: poststelle(at)datenschutz.rlp.de 

 

Planlagt overførsel af data til tredjelande

En overførsel til tredjelande er ikke planlagt på nuværende tidspunkt, da der ellers vil blive skabt de tilsvarende juridiske krav. Du vil navnlig blive informeret om de respektive modtagere eller kategorier af modtagere i overensstemmelse med de retlige krav. 

 

Sikkerhed

Qurasoft setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird überprüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

SaniQ-apps

Nutzen Sie eine unserer SaniQ-App als Eigenmonitoring, werden die Funktionen grundsätzlich auf Ihrem Endgerät ausgeführt. Wenn wir Funktionen auf unseren Servern aufrufen (wenn Sie z.B. den Telemedizin-Modus aktivieren oder das Angebot des PDF-Export Gesundheitstagebuch nutzen) werden Ihre personenbezogenen Daten inhaltsverschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie die den Telemedizin-Modus eingeschaltet haben, werden Ihre Daten an Ihren jeweiligen telemedizinischen Unterstützenden weitergeleitet.  

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung unserer SaniQ-App. (Fortrolighedspolitik SaniQ App / Fortrolighedspolitik SaniQ Practice).

 

Standardperioder for sletning af oplysninger

Lovgiveren har vedtaget en række forskellige opbevaringsperioder og -forpligtelser. Når disse perioder er udløbet, slettes de tilsvarende data rutinemæssigt. Hvis dataene ikke er berørt heraf, slettes eller anonymiseres de, hvis de formål, der er angivet inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring, ophører med at være gældende. Medmindre denne databeskyttelseserklæring indeholder andre, afvigende bestemmelser om opbevaring af data, opbevares de af os indsamlede data af os så længe, som de er nødvendige til de ovennævnte formål, som de blev indsamlet til. 

 

Anden brug af data og sletning af data

Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denjenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgeblichen Informationen. 

 

Anvendelser

På vores websted har du mulighed for at søge online efter stillinger, der er opslået, eller at sende os en uopfordret ansøgning pr. e-mail.

Når du ansøger hos os, behandler vi de oplysninger, vi modtager fra dig som led i ansøgningsprocessen, f.eks. gennem dit ansøgningsbrev, CV, referencer, korrespondance, telefoniske eller mundtlige oplysninger. Ud over dine kontaktoplysninger er oplysninger om din uddannelse, dine kvalifikationer, din erhvervserfaring og dine kompetencer særligt relevante for os. Desuden behandler vi oplysninger, som du frivilligt giver os (f.eks. som en del af dit CV eller som bilag).

I vores virksomhed vil kun de personer, der er involveret i udvælgelsesprocessen for den opslåede stilling, have adgang til dine data.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive overført til tredjeparter uden for virksomheden.

Vi gemmer dine ansøgningsdata, så længe din ansøgning er under behandling. Hvis din ansøgning ikke imødekommes, eller hvis du trækker din ansøgning tilbage, slettes dine ansøgningsdata efter højst 6 måneder, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til længere opbevaring. Hvis din ansøgning godkendes, vil de data, du har givet os, blive viderebehandlet i forbindelse med din fremtidige ansættelse hos os. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra a, b og f i DSGVO samt § 26 i BDSG.

Du har ret til information i henhold til artikel 15 i GDPR, ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR, ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR, ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i GDPR og ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR. Desuden har du ret til at klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for dig.

Hvis du ikke giver os de nødvendige personoplysninger, vil det ikke have nogen negative konsekvenser for dig. Ufuldstændige eller ukorrekt udfyldte ansøgninger vil dog ikke blive taget i betragtning.

 

Specifikke oplysninger om webstedet

 

Opkald til vores websted

Når der indtastes personoplysninger, overføres de altid i krypteret form. 

Wir erfassen und speichern die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, den verwendeten Browsertyp, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffes sowie Meldungen über erfolgreiche und nicht erfolgreiche Zugriffe, um die von Ihnen abgerufenen Inhalte unserer Webseite an Ihren Computer zu übermitteln (z.B. Texte, Bilder sowie zum Download bereit gestellte Dateien, etc.) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Außerdem verarbeiten wir diese Daten zur Missbrauchserkennung und -verfolgung. Insoweit ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite sowie die darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen. 

I det omfang vi behandler dine data med henblik på at levere funktionerne på vores websted, som beskrevet ovenfor, er du kontraktligt forpligtet til at give os disse data. 

 

Ekstern hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich insbesondere um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln. 

Hosteren anvendes til opfyldelse af kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online-tilbud af en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO). Vores hoster behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af sine serviceforpligtelser, og følger vores anvisninger med hensyn til disse data.  

For at sikre en databeskyttelseskonform behandling har vi indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores hoster. 

 

Kontakt

Sofern Sie eine Frage an uns haben, können Sie eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und der Text Ihrer Anfrage sowie ggf. weitere freiwillige Angaben) von uns gespeichert. Bei weitergehenden Angaben handelt es sich um eine freiwillige Auskunft. Die Verarbeitung erfolgt zwecks Bearbeitung der Anfragen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b), f) DSGVO. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med kontakten med dig, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at behandle din henvendelse. 

 

Newsletter

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Für die Abwicklung der Newsletter nutzen wir einen Newsletterdienstanbieter, die nachfolgend beschrieben werden.  

Wir nutzen die Dienste von Mailchimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z. B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den Servern von Mailchimp in den USA gespeichert. Wir haben die Erfolgsmessung bei Mailchimp deaktiviert, sodass Mailchimp ihr Verhalten beim Öffnen unserer Newsletter nicht auswerten wird. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Mailchimp übertragen werden, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ und 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen. 

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Mailchimp unter: 
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

Videregivelse til tredjemand

Vi bruger undertiden tjenesteudbydere (med base i Tyskland), som behandler data på vores vegne (f.eks. til hosting/emailmarketing). I de tilfælde, der er beskrevet her, videregives oplysningerne til disse tredjeparter for at muliggøre den videre behandling. De eksterne tjenesteudbydere er nøje udvalgt og regelmæssigt kontrolleret af os for at sikre, at dit privatliv er beskyttet. 

Die Service Provider sind weisungsgebundene Dienstleister / Auftragsverarbeiter und werden dementsprechend von uns u.a. verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich entsprechend unseren Weisungen sowie den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Insbesondere werden sie verpflichtet, Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln. Es ist Ihnen auch untersagt, die Daten für andere Zwecke als vereinbart zu nutzen. 

Overførsel af data til databehandlere sker på grundlag af artikel 28, stk. 1, i DSGVO. 

Vi sælger heller ikke dine data til tredjeparter og markedsfører dem heller ikke på nogen anden måde. 

 

Påvisning og sporing af misbrug  

Informationen zur Missbrauchserkennung und -verfolgung, insbesondere Ihre IP-Adresse, halten wir maximal 7 Tage vor. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenvorhaltung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite und der darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen sowie Cyber-Attacken u.ä. abwehren zu können. Anonyme Nutzungsinformationen verwenden wir gegebenenfalls zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseite.  

 

Cookies

En cookie er en simpel lille fil, der kan sendes sammen med siderne på en internetadresse og gemmes af webbrowseren på pc'en eller en anden enhed. De oplysninger, der er gemt i den, kan sendes til vores servere eller til relevante tredjeparters servere ved efterfølgende besøg. 

Wir setzen auf unserer Webseite grundlegende/notwendige Cookies ein. Diese Cookies sind von grundlegender Bedeutung für die Funktion unserer Webseite, und können entsprechend nicht abgewählt werden. Dies ist zum Beispiel die Vergabe von anonymen Sessions-IDs zur Bündelung mehrerer Abfragen an einen Web-Server. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO). 

Technisch nicht erforderliche Cookies kommen nur zum Einsatz, wenn Sie darin einwilligen (Art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Sie haben hierbei jederzeit das Recht Ihre Einwilligung innerhalb des Cookie Banners zu widerrufen.

Cookies til funktionalitet

Disse cookies hjælper os med at huske de indstillinger, du har valgt, eller understøtter andre funktioner, når du navigerer på vores websted. Vi kan f.eks. huske dine foretrukne indstillinger til dit næste besøg eller gemme dine loginoplysninger til visse områder af vores websted. 

Cookies til ydeevne/statistik

Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores websted (f.eks. den anvendte internetbrowser, antal besøg, antal viste sider eller den tid, du bruger på webstedet). Disse cookies gemmer ingen oplysninger, der gør det muligt at identificere den besøgende personligt. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af disse cookies, er aggregerede og dermed anonyme. 

Die Einwilligung oder Ablehnung von Cookies – auch für Webtracking – können Sie über den Consent-Banner verwalten, oder die Einstellungen Ihres Webbrowsers ändern. Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass die Annahme von Cookies prinzipiell verweigert wird oder Sie vorab informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. In diesem Falle kann aber die Funktionalität der Website beeinträchtigt sein (z.B. bei Bestellungen). Ihr Browser bietet auch eine Funktion an, Cookies zu löschen (z.B. über Browserdaten löschen). Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung bzw. in der Regel unter Einstellungen Ihres Internet-Browsers. 

 

Matomo (ehemals „PIWIK“) 

Das ist ein Open-Source-Tool zur Web-Analyse. Mit Matomo werden keine Daten an Server übermittelt, die außerhalb der Kontrolle von Qurasoft liegen (siehe Datenschutzerklärung). Matomo ist deaktiviert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Erst wenn Sie aktiv einwilligen, wird Ihr Nutzungsverhalten anonymisiert erfasst. Ihre IP-Adresse wird umgehend anonymisiert; damit bleiben Sie als Nutzer anonym. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet. 

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein. Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten  Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP Anonymisierung: 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Browser Plugin: 
Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Google Sitekit 

Wir haben in unsere Website das Plugin Google Site Kit des amerikanischen Unternehmens Google Inc. eingebunden. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle GoogleDienste verantwortlich. Mit Google Site Kit können wir schnell und einfach Statistiken, die aus diversen Google-Produkten wie Google Analytics stammen, direkt in unserem WordPress-Dashboard ansehen. Site Kit erleichtert uns daher den Abgleich zwischen den jeweiligen Google Tools.  

Wenn Sie im Cookie-Banner Trackingtools aktiv zugestimmt haben, werden durch Google-Produkte wie Google Analytics Cookies gesetzt und Daten von Ihnen, etwa über Ihr Userverhalten, an Google gesendet, dort gespeichert und verarbeitet. Darunter werden auch personenbezogen Daten wie Ihre IP-Adresse gespeichert. 

Der Einsatz von Google Site Kit setzt Ihre Einwilligung voraus, welche wir mit unserem Cookie Banner einholen haben.  

 

Google Tag Manager 

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann. 

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 

 

Integration af plug-ins til sociale netværk

Unsere Webseite verwendet Buttons für die Verlinkung auf unsere Präsenzen in den sozialen Netzwerken.  Der Button ist mit dem Logo des jeweiligen sozialen Netzwerks gekennzeichnet. Es handelt sich aber nicht um Social Plugins, sondern schlichte um Buttons mit darauf hinterlegten Links. Die Buttons müssen von Ihnen per Klick gesondert aktiviert (geklickt) werden. Solange dies nicht geschieht, werden keine Daten an die sozialen Netzwerke übertragen. Erst wenn Sie die Buttons anklicken und damit Ihre Zustimmung zur Kommunikation mit den Servern des sozialen Netzwerks erklären, werden die Buttons aktiv und die Verbindung wird hergestellt. 

Ved at aktivere knappen modtager de sociale netværk bl.a. også oplysninger om, at og hvornår du har besøgt den pågældende side på vores websted, samt f.eks. din IP-adresse, oplysninger om den anvendte browser og sprogindstillingerne. Når du klikker på knappen, overføres dit klik til det sociale netværk og anvendes i henhold til dets retningslinjer for brug af data. 

Når du aktiverer knappen, har vi ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlinger og er ikke ansvarlige for denne databehandling og er i denne henseende ikke den ansvarlige part i henhold til GDPR. Vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af dataindsamlingen, dens retsgrundlag, formål og opbevaringsperioder. Derfor er de oplysninger, der gives her, ikke nødvendigvis fuldstændige. 

Overførslen af data finder sted, uanset om du rent faktisk har en konto hos udbyderen eller er logget ind der. Hvis du er logget ind hos udbyderen, tilknyttes dine data direkte til din konto. Hvis det er relevant, bruger udbyderne også cookies på din computer for at spore dig. 

Så vidt vi ved, gemmer udbyderen disse data i brugsprofiler, som han bruger til reklame, markedsundersøgelser og/eller efterspørgselsorienteret design af sit websted. En sådan evaluering foretages især (også for brugere, der ikke er logget ind) med henblik på visning af behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at udøve denne indsigelsesret bedes du kontakte den pågældende udbyder. 

For formålet med og omfanget af dataindsamlingen og det respektive sociale netværks videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og dine indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv henvises der til oplysningerne 

Hvis du ikke ønsker, at det sociale netværk skal modtage data om dig, skal du ikke klikke på knappen. 

 

Specifikke oplysninger om vores online tilstedeværelse på de sociale medier

Qurasoft opretholder flere online tilstedeværelser på sociale netværk og platforme, såsom Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn, for at have mulighed for at kommunikere med aktive brugere der og informere dem om vores serviceportefølje. Qurasoft bruger de tekniske platforme og tjenester, som operatørerne tilbyder, til dette formål. I sociale netværk og på andre eksterne platforme gælder de respektive operatørers egne databeskyttelsesbestemmelser, selv om vi udbreder oplysninger og opretholder tilstedeværelse der. 

Vi gør opmærksom på, at du bruger de sociale netværk og platforme, der tilbydes her, samt deres funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, bedømmelse osv.). De data, der indsamles om dig i denne forbindelse, vil blive behandlet af platformenes operatører og kan blive overført til lande uden for Den Europæiske Union. Hvilke oplysninger operatørerne modtager, og hvordan de anvendes, er beskrevet i generelle vendinger i de respektive databeskyttelsesretningslinjer. På de enkelte platforme finder du også oplysninger om, hvordan du kan kontakte operatørerne og om indstillingsmulighederne for reklamer. 

 

In welcher Weise die Betreiber der sozialen Netzwerke die Daten aus dem Besuch der jeweiligen Seiten für eigene Zwecke verwenden, in welchem Umfang Aktivitäten auf den Seiten einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange diese Daten gespeichert werden und ob Daten aus einem Besuch der jeweiligen Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von den Betreibern nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.